Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2021 5 Bureau Veritas en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports zoeken samenwerking in ontmantelingsopgave

Bureau Veritas en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports zoeken samenwerking in ontmantelingsopgave

Foto ter illustratie.

Onlangs is Bureau Veritas toegetreden tot AYOP, de belangenvereniging en netwerkorganisatie die voluit bekend staat als Amsterdam IJmuiden Offshore Ports. De ruim 100 leden tellende AYOP-organisatie omvat bedrijven, regionale overheden en kennis- en onderwijsinstellingen die actief zijn in de offshore olie & gas- en windenergiesector vanuit het Noordzeekanaalgebied. Innovatie, kennisdeling en samenwerking rondom actuele ontwikkelingen in de sector vormen het uitgangspunt van de ambitie van AYOP en haar partners. Hierin spelen de technologische ontwikkelingen in relatie tot de energietransitie een belangrijke rol.

Bron: Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP)

Bureau Veritas is vanaf het begin van de olie- en gaswinning op de Noordzee actief bij de uitvoering van offshore werkzaamheden als TIC partner (testen, inspecteren, certificeren) van toonaangevende bedrijven in de sector. In iedere fase van offshore installaties – variërend van nieuwbouw, modificatie tot aan decommissioning – wordt ondersteuning geboden. Ingebruikname van installaties, buisleidingen en windparken zijn eveneens belangrijke aspecten in het serviceprogramma naast certificatie en life time extension (LTE) assessments.

Energieopwekking door middel van waterstof en wind, maar ook toekomstige CO2 opslag in verlaten gasvelden (CSS) is een van de vele andere aspecten waarin Bureau Veritas via haar kennis en expertise invulling geeft aan haar ambitie op het gebied van energietransitie en m.b.t. de offshore energiesector.

De motivatie van Bureau Veritas achter het lidmaatschap van AYOP verwoordt Patrick Bakker, Key Accountmanager, als volgt: “De ontwikkelingen in de offshore sector gaan snel. De noodzaak om duurzame en daarmee milieuvriendelijke energie te leveren dwingt zowel ingenieursbureaus, fabrikanten als operators om innovatieve en kosteneffectieve oplossingen te ontwikkelen. Vanzelfsprekend vormen arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu en de daarmee samenhangende compliance topprioriteiten, echter het is ook van vitaal belang om levenscycluskosten van installaties te verlagen. Daarnaast is het maximaliseren van de beschikbaarheid van activa om olie, gas of elektriciteit betaalbaar te maken een cruciaal aspect. Vanuit Bureau Veritas helpen we daar graag bij en zijn we enthousiast over het lidmaatschap van AYOP en de verdere samenwerking met AYOP en individuele leden die gaat volgen.’’

Sylvia Boer, directeur Amsterdam IJmuiden Offshore Ports: “Bureau Veritas is marktleider in renewables testen, inspectie en certificering. Ze zijn daarmee een onmisbare schakel in de energietransitie waar we bij AYOP ook vol op inzetten. Ze kennen de bedrijven, EPC-contractors, lokale overheden en wet- & regelgeving. En met hun kennis en ervaring in de decommissioning, kunnen zij ook een belangrijke partner bij onze decom-activiteiten zijn. Kortom een sterke aanwinst!”

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..