Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 CO2-uitstoot NPRC-vloot 28% lager dan gedacht

CO2-uitstoot NPRC-vloot 28% lager dan gedacht

Foto ter illustratie.

Monitoring van CO2 geeft waardevolle data voor duurzaamheidsboekhouding

Rotterdam, 23 november 2021 – Europese binnenvaartcoöperatie NPRC, bestaande uit 140 binnenvaartondernemers, heeft samen met de Topsector Logistiek en 15 leden (uit verschillende scheepsklassen) een pilot uitgevoerd naar het inzichtelijk maken van uitstootgegevens van binnenvaartschepen. Uit het onderzoek blijkt dat de tot nu toe gehanteerde kengetallen voor de binnenvaart niet representatief zijn voor de NPRC-vloot; de gemeten uitstoot is tot ‘maar liefst’ 28% lager.

Bron: SGP

Margriet Geluk, Supply Chain Engineer bij NPRC, vertelt enthousiast over het project: “CO2-monitoring speelt zich af op het snijvlak van duurzaamheid en digitalisering. Omdat dit speerpunten zijn binnen de NPRC-strategie gaan dit soort projecten ons nauw aan het hart. De afgelopen jaren heeft de binnenvaart veelvuldig bewezen een reductie in CO2-uitstoot te kunnen realiseren. De uitkomsten van de pilot bevestigen de goede milieuprestaties van de binnenvaart en gaf aanleiding tot een vervolgtraject met de Topsector.”

Een complexe puzzel
De Topsector Logistiek is één van de negen topsectoren die door het kabinet en bedrijfsleven in het leven is geroepen. Zij heeft zich tot doel gesteld om goederenstromen duurzaam in te richten en de CO2-uitstoot binnen ketens inzichtelijk te maken. De Topsector kijkt naar alle stappen in de keten, zoals opslag, overslag en last-mile logistiek. De pilot in de binnenvaart dekt natuurlijk slechts een klein gedeelte van de hele logistieke keten.
Er zijn natuurlijk vele factoren van invloed op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Hier komt digitalisering om de hoek kijken. Door het combineren van diverse databronnen ontstaat een beter beeld. Binnen het project worden bijvoorbeeld gegevens over de stroomrichting meegenomen. Je kunt je voorstellen dat een sterkere stroming van invloed is op het brandstofverbruik.

Carbon footprinting
Zo hoopt de Topsector te komen tot een betrouwbare en volledige benchmark binnen de sector. Herman Wagter, Program Manager Topsector Logistiek, legt uit: “Uiteindelijk is het doel dat je straks bij de aanschaf van een product in de supermarkt de hoeveelheid CO2 kan terugvinden die uitgestoten is bij de productie en tijdens het transport. Wat is er vervoerd en hoeveel brandstof is daarbij verbruikt? In de berekening wordt op gestandaardiseerde en gecertificeerde manier de uitstoot van de brandstof toegewezen aan elk transport. Dat laat haarfijn zien hoe effectief de binnenvaart is en wat het effect van gedane investeringen is.”

CO2-emissies accountable maken
Met de CO2-monitoring in de binnenvaart ontstaat meer inzicht in de milieuprestaties van deze modaliteit. Het project geeft inzicht en vergemakkelijkt de verbijzondering van uitstoot per transport. Verladers vragen steeds vaker om inzicht in uitstootgegevens voor hun eigen CO2-boekhouding. Door te kunnen benchmarken tussen verschillende binnenvaartschepen

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..