Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2021 5 Michel Saakes aangesteld als lector Waterslim Waterstof bij NHL Stenden

Michel Saakes aangesteld als lector Waterslim Waterstof bij NHL Stenden

Michel Saakes Lector Waterslim Waterstof.

Dr. Michel Saakes, Wetsus’ elektrochemisch enthousiasteling en themacoördinator blauwe energie en grondstofterugwinning, geeft zijn kennis door aan de volgende generatie. Saakes zal bij NHL Stenden een rol als lector waterslim waterstof vervullen en een deel van zijn onderzoek naar duurzame energieopslag hier voortzetten. Hij richt zich op onderzoek en onderwijs op het gebied van omzetting van zeewater in waterstofgas, ofwel waterslim waterstof.

De aanstelling van Saakes is onderdeel van een samenwerking tussen NHL Stenden, Wetsus en Centre of Expertise Water Technology (CEW) en wordt gerealiseerd door een subsidie die verkregen is vanuit het L.INT programma van het Regieorgaan SIA (onderdeel van NWO).

Het SIA verklaarde een enthousiaste, zeer gemotiveerde lector met ruime ervaring in Saakes te zien.  De sinds jaren goede samenwerking op het gebied van watertechnologie tussen Wetsus, CEW en NHL Stenden blijkt een goede basis voor praktijkgericht onderzoek naar waterstofproductie uit zeewater.

Unicum
Het gebruik van zeewater voor de productie van waterstofgas in het onderzoek van Saakes is een unicum en noodzakelijk om de productie van waterstofgas uit water haalbaar te maken. De productie van waterstofgas gebeurt namelijk met zuiver water en tot nu toe is zoetwater daarvoor de voornaamste bron. Op grote schaal is dit proces echter te belastend voor onze zoetwatervoorraden. In de zomer, wanneer het meeste energieoverschot wordt verzameld, is zoet water het schaarst vanwege het aantal toepassingen dat het al heeft: van industrie tot landbouw en van drinkwater tot natuurlijk gebruik. “We willen op een duurzame manier waterstof opwekken, zonder de huidige drinkwatervoorziening in gevaar te brengen”, zegt Saakes. En aangezien zeewater het hele jaar door in overvloed aanwezig is, is het de slimme vervanger van zoetwater.

Onderzoeksfocus
Voordat zeewater op een duurzame manier ingezet kan worden om waterstof op te wekken, zal Saakes onderzoek doen naar manieren om waterstof uit zeewater te genereren zonder dat er giftig chloor vrijkomt. Bovendien maken de huidige elektrolysecellen nog gebruik van schaarse metalen zoals platina en iridium. Ook hiervoor zal Saakes nieuwe duurzame alternatieven onderzoeken. Saakes bundelt zijn krachten met NHL Stenden lector in Watertechnologie dr. Luewton Agostinho om elkaar aan te vullen op het gebied van membraanontwikkeling voor elektrochemie, nanotechnologie en waterzuivering.

Netwerk in waterstoftechnologie
Met de samenwerking van CEW, NHL Stenden en Wetsus ontstaat een sterk netwerk van wetenschap, toegepaste wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven in de waterstofsector. Het netwerk wordt dé plek waar bachelor-, masterstudenten en onderzoekers werken aan state-of-the-art waterstoftechnologie. Daarmee gaat het lectoraat Waterslim Waterstof een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..