Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 Status subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025

Status subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025

Beeld ter illustratie

Begin 2021 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) miljoenen euro’s toegewezen voor verschillende initiatieven gericht op de verduurzaming van de binnenvaart, om met name NOx en fijnstof te verminderen. Daar werd de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) voor in het leven geroepen.

Op 4 juli 2024 om 09:00 uur ging de regeling weer van start met een totaalbudget van €12,9 miljoen voor dit jaar. De aanvraagvereisten, subsidiepercentages en het aanvraagproces zijn dit jaar deels gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.

Status 04-07 om 12:00 uur
De regeling is ook in aangepaste vorm populair gebleken. In de middag van de openingsdag waren er al 134 aanvragen voor motorvervanging en 25 aanvragen voor nabehandeling ingediend. Het budget is daarmee uitgeput en er zal een loting volgen voor iedereen die op de openingsdatum een aanvraag heeft ingediend. Nadat de loting door een notaris is uitgevoerd, worden de aanvragen op volgorde van de lotingsuitslag beoordeeld.

Vervolg
Na 4 juli kunnen geïnteresseerden nog steeds een aanvraag indienen. Er bestaat een kans dat aanvragen op inhoudelijke gronden worden afgewezen, waardoor latere indieners alsnog in aanmerking kunnen komen.
In 2025 zal de regeling nogmaals openen in dezelfde vorm en met hetzelfde budget als in 2024. Hierna volgt een evaluatie waarna zal worden besloten over voorzetting of beëindiging van de regeling.

Praktische informatie
Aanvragen worden online ingediend via de website van de RVO. Binnenvaartondernemers en andere geïnteresseerden kunnen voor vragen terecht bij het EICB. Op de website van het EICB vindt u een uitgebreide beschrijving, de tekst van de regeling en een tabblad met vragen en antwoorden. Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB) via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..