Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen: opening in 2022 op 01 januari

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen: opening in 2022 op 01 januari

Foto ter illustratie.

Sinds begin 2021 stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in totaal €76,7 mln. beschikbaar voor aanschaf van een SCR-katalysator of een moderne motor. De subsidieregeling is hoofdzakelijk gericht op reductie van CO2, NOx en PM. Op 01 januari komen de budgetten voor 2022 vrij.

Scheepseigenaren kunnen subsidie krijgen voor aanschaf en inbouw van:

• Een SCR-katalysator;
• Een Stage V-gecertificeerde motor;
• Een elektrische aandrijflijn.

Maatregelen tegen geluidsemissies komen ook in aanmerking als die rechtstreeks samenhangen met één van bovenstaande investeringen.
Let op: voor SCR-katalysatoren is ook in 2021 nog subsidiegeld beschikbaar. Voor motoren is het budget voor 2021 uitgeput.

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
Deze regeling is in het leven geroepen om twee doelen te behalen. De Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens heeft als einddoel een nagenoeg emissieloze sector in 2050. Subdoel is 2035, de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen (o.a. fijnstof en stikstof) moet dan met 25% tot 50% zijn afgenomen. De programmatische aanpak stikstof heeft als doel de nationale stikstofuitstoot terug te dringen. Uit de Green Deal komt €11,7 mln. om Stage V- of elektromotoren te stimuleren. Dit deel van de regeling loopt tot 2023. De programmatische aanpak stikstof levert €65 mln. om SCR-katalysatoren te stimuleren. Dit deel loopt tot 2025.

Praktische informatie
De budgetten voor 2022 komen vrij op 01 januari a.s. om 00:01 uur. Aanvragen worden ingediend via de website van de RVO. Bij het verdelen van de subsidiegelden is de volgorde van binnenkomst bepalend.
De subsidie bedraagt maximaal 40% van de investeringskosten. Voor middelgrote en kleine ondernemingen kan dit verhoogd

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..