Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 Update Green Award Binnenvaart

Update Green Award Binnenvaart

Green Award.

Samen met binnenvaartondernemers, havens, toeleveranciers en dienstverleners zet Green Award zich sinds 2011 in voor de (h)erkenning en stimulering van een duurzame en veilige binnenvaart. Wij doen dit op non-profit basis met een uitdagend programma van eisen, gecombineerd met een systeem van inspiratie, inspectie, certificatie én beloning.

In augustus hebben wij met ons binnenvaartteam 38 (her)certificeringen verzorgd van diverse scheepstypen. Daarnaast hebben we in de afgelopen weken de start van het nieuwe programma voor riviercruiseschepen voorbereid. En we hebben speciale aandacht besteed aan de SDG Action Week en de World Maritime Day, omdat deze evenementen aansluiten bij onze doelen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

In deze update leest u er meer over!

Per 1 oktober 2023: nieuw programma van eisen
Na maandenlange voorbereiding is het zover: het Green Award programma van eisen voor riviercruiseschepen gaat in per 1 oktober 2023. In de loop der jaren is de scope van Green Award voor de Binnenvaart uitgebreid met diverse scheepstypes, waaronder riviercruiseschepen. Er zijn op dit moment meer dan 180 riviercruiseschepen met een Green Award-certificaat. Omdat deze groep groter wordt en omdat riviercruiseschepen een andere bedrijfsvoering hebben dan bijvoorbeeld vrachtschepen, heeft Green Award op verzoek van – en in samenwerking mét – de markt een specifiek programma voor riviercruiseschepen ontwikkeld. Meer informatie.

———

Zilver voor AmaLyra
Riviercruiseschip AmaLyra heeft na haar 3-jaarlijkse herinspectie het Green Award certificaat geprolongeerd, op het niveau ‘zilver’. De AmaLyra is in 2009 in de vaart gebracht. Het heeft een capaciteit van 144 passagiers en verdiende al snel de onderscheiding ‘Best New River Cruise Ship’ voor comfort en stijl. Bovendien is het lid van La Chaîne des Rôtisseurs, een exclusief internationaal culinair genootschap. In 2020 werd het schip voor het eerst beloond met het Green Award-certificaat, wat getuigt van de inzet voor duurzaam handelen.

———

Taart voor Hendrika
Binnen PTC Particuliere Transport Coöperatie B.A. is ms. Hendrika van v.o.f. Seine en Zn. het vijfde schip dat een Green Award-certificaat heeft behaald. Reden voor een feestje! PTC heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en stimuleert haar leden om verdere stappen op dit vlak te zetten. Daarom krijgen leden 50% van de certificaatkosten vergoed. En taart!

———

Vlag uit voor Valiant
Ms. Valiant heeft de Green Award vlag gehesen, want het heeft het Green Award certificaat op het niveau ‘zilver’ in de wacht gesleept. Op de foto ligt het schip in Werkendam, dat is een van de 40 havens die schepen met een Green Award certificaat belonen met een korting op het havengeld. Zo werken we met elkaar aan de verduurzaming van de binnenvaart. Op vrijwillige basis, met tastbare resultaten én beloning.

———

Green Award steunt de SDG Actieweek
In Nederland stond de week van 21-27 september 2023 in het teken van de door de Verenigde Naties geformuleerde Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen bevorderen wereldwijd vrede, welvaart, gezondheid, gelijkheid, groei en milieubehoud.

Green Award ondersteunde deze actieweek van harte want de SDG’s lopen al sinds 2018 als een rode draad door ons denken en doen. Inmiddels hebben we 12 van de 17 SDG’s in onze certificatieprogramma’s voor binnen- en zeevaart geïntegreerd.

Op die manier dragen de door ons gecertificeerde scheepseigenaren bij aan cruciale doelstellingen zoals het tegengaan van klimaatverandering, verbetering van de waterkwaliteit, innovatieve ontwikkelingen, bescherming van ecosystemen en nog veel meer.

———

Green Award steunt World Maritime Day
Op 28 september jl. was het World Maritime Day. Dit is een jaarlijkse internationale viering die wordt georganiseerd door de International Maritime Organization (IMO) onderdeel van de Verenigde Naties.

De dag is bedoeld om de aandacht te vestigen op de belangrijke rol die de maritieme sector speelt in de wereldeconomie en om bewustwording te creëren over maritieme kwesties, zoals veiligheid, milieubescherming en duurzaamheid. En laat dat nou precies de elementen zijn waar Green Award zich voor inzet. Wij doen dit al bijna 30 jaar voor de zeevaart en ruim 12 jaar voor de binnenvaart, in een succesvolle samenwerking met de brede maritieme sector.

Wij ondersteunden de aandacht voor deze dag dan ook van harte!

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..