Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 Waterstofmedaille voor Alice Krekt

Waterstofmedaille voor Alice Krekt

Alice Krekt, directeur van NLHydrogen, heeft een waterstofmedaille in ontvangst genomen uit handen van Marit Bouwmeester.

Alice Krekt, directeur van NLHydrogen, heeft een waterstofmedaille in ontvangst genomen uit handen van Marit Bouwmeester.

Over Alice
Na een studie Sociale Geografie in Utrecht ging Alice Krekt aan de slag bij Havenbedrijf Rotterdam, waar zij het toekomstbelang al inzag van grootschalige productie, import en distributie van waterstof. Na diverse functies bij advies- en ingenieursbureau Arcadis was Alice programmadirecteur Climate Program van Deltalinqs, dat zij na zeven succesvolle jaren verruilde voor de directie van NLHydrogen.

Bron: Port Of Amsterdam. Fotografie: op Recharge Earth door Rijk in Beeld

NLHydrogen, kartrekker van de Nederlandse waterstofsector
In april van dit jaar ging de nieuwe branchevereniging voor de Nederlandse waterstofsector ‘NLHydrogen’ van start, met Alice Krekt als eerste directeur. De nieuwe branchevereniging is feitelijk de opvolger van H2Platform, dat zich toelegde op het stimuleren van innovatieve activiteiten en het delen van kennis op gebied van waterstof.

NLHydrogen positioneert zich breder en proactiever dan haar voorganger en blaakt van ambitie en energie om Nederland tot hét waterstofland te maken. Daarin wil zij initiator, stimulator en vertegenwoordiger zijn van de Nederlandse waterstofsector. De nieuwe branchevereniging stelt zich nadrukkelijk ten doel om de waterstofketen in al haar geledingen te verbinden, te activeren en te versterken en zal zelf actief het voortouw nemen in kennisontwikkeling, Nederlandse en Europese beleidsvorming, het creëren en benutten van kansen en het opstellen van convenanten en internationale standaarden.

Missie H2 maakt zich al langer sterk voor zo’n sectorbrede aanpak en juicht de ambitie van de nieuwe branchevereniging en haar directie van harte toe.

Alice Krekt realiseert zich dat Nederland Waterstofland vraagt om daadwerkelijke samenhang tussen politiek, productie, import, distributie, opslag en afnemers. Krekt ziet het belang van de ontwikkeling van een samenhangend duurzaam energiesysteem, waarin afgestemde uitbreiding en modernisering van zowel het elektriciteits- als het gasnetwerk cruciaal zijn. Dit vraagt om overleg en afstemming, maar ook om de nodige nieuwe wetgeving, standaardisering en spelregels. NLHydrogen wil ook hierin de kartrekker zijn. Om deze claim te onderstrepen kwam Krekt al snel na oprichting met een openbare brief waarin zij de politiek nog eens doordringt van het (inter)nationale maatschappelijke en economische belang van waterstof en welke vraagstukken hier nog liggen voor ons nieuwe parlement en kamer.

Missie H2 maakt zich al langer sterk voor zo’n sectorbrede aanpak en juicht de ambitie van de nieuwe branchevereniging en haar directie van harte toe. Ook Krekt’s ambitie om actiever naar buiten te treden en het waterstofgeluid te laten doorklinken in seminars, congressen, media en politiek spreekt ons buitengewoon aan.

Krekt zelf hierover: ‘’Al tijdens mijn studie Sociale Geografie keek ik naar hoe landen zich ontwikkelen, welke economische krachten daarbij een rol spelen en hoe je dit kunt beïnvloeden. Een verantwoorde balans tussen mens, milieu en klimaat is daarbij een belangrijke randvoorwaarde voor economische ontwikkeling. Vanuit deze overstap was de stap naar waterstof voor mij een logische.”

Hier sluit de jury van Missie H2 zich van harte bij aan.

Dorine Bosman, Port of Amsterdam, over Alice Krekt

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..