Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2021 5 150 miljoen voor duurzaam herstel mobiliteitssectoren

150 miljoen voor duurzaam herstel mobiliteitssectoren

Emissieloze schepen masterplan. (illustratie)

Rotterdam, 12 maart 2021 – De R&D-regeling voor de mobiliteitssectoren maritiem, automotive en luchtvaart is een feit. Vandaag heeft de Ministerraad ingestemd met een regeling van 150 miljoen euro voor innovatieve projecten in deze sectoren. De regeling is bedoeld als co-financiering voor bedrijven die willen investeren in onderzoek en ontwikkeling, gekoppeld aan verduurzaming en digitalisering. Voor de maritieme sector betekent dit dat er door kennisontwikkeling nieuwe innovaties komen en we nu een volgende stap gaan zetten in de omslag naar een emissieloze maritieme sector.

Investeren in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën is nodig om ervoor te zorgen dat Nederlandse schepen binnen afzienbare tijd hun uitstoot significant kunnen reduceren en emissieloos, binnen de nationale en internationale doelstelling, kunnen gaan varen. De technische uitdagingen in de maritieme energietransitie zijn groot; de benodigde vermogens voor schepen zijn zeer hoog (vele megawatts) en het noodzakelijke bereik zeer groot (vele dagen tot weken). De systemen voor dit soort hoge vermogens zijn nog in ontwikkeling en gebruiken brandstoffen die nog niet breed beschikbaar noch toepasbaar zijn.

Maritiem Masterplan als vliegwiel voor verduurzaming
Daarom heeft de sector gezamenlijk onder de vlag van de maritieme koepel Nederland Maritiem Land het Masterplan opgesteld. Doel van het Masterplan is om na de coronacrisis duurzaam het verschil te maken. Concreet betekent dit dat wordt ingezet op samenwerking in de gehele keten en op launching customership van de overheid. De verschillende ontwikkeltrajecten moeten leiden tot rendabele en werkbare oplossingen die worden toegepast voor ten minste 30 emissieloze en digitale schepen in 2030 en daarna door de markt zelf breed worden opgepakt. Het door de overheid beschikbaar gestelde budget voor de R&D-regeling maakt het mogelijk dat bedrijven ook daadwerkelijk kunnen starten met de ontwikkeling van nieuwe technieken. Gedacht moet worden aan offshore en werkschepen, passagiersschepen, droge ladingschepen, tankers en uiteraard schepen voor de overheidsvloot.

Sector is enthousiast
De maritieme sector heeft op 5 maart via een druk bezocht webinar met haar brede achterban gesproken en opgeroepen om mee te doen. De R&D-regeling voorziet namelijk deels in de cofinanciering van het onderzoek en de ontwikkelingen die nodig zijn voor de realisatie van het Masterplan en die daarvan ook integraal deel uitmaken. Samenwerking door de gehele keten, inclusief het MKB en de kennisinstellingen, is fundamenteel voor het slagen van het Masterplan. “Om het Masterplan succesvol te kunnen uitvoeren, is het essentieel om samen te werken en op korte termijn consortia te vormen om met voldragen projectvoorstellen te komen”, zo benadrukte Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. “Er komen nu al tientallen mails binnen van partijen die mee willen doen. Het enthousiasme van de sector is groot en laat zien dat de Nederlandse maritieme sector de blik heeft gericht op een schone toekomst”.

De regeling is tot stand gekomen in een goede samenwerking met de automotive en de luchtvaart sector en de betrokken ministeries.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..