Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 24 miljoen euro subsidie voor methanol als alternatieve scheepsbrandstof

24 miljoen euro subsidie voor methanol als alternatieve scheepsbrandstof

Foto van VT Group

Onderzoeksproject MENENS ontvangt van het Ministerie van Economische Zaken 24 miljoen euro subsidie, om het gebruik van methanol als brandstof in de scheepvaart te versnellen. In het project werken onder meer Fugro en Boskalis samen. VT Group (Verenigde Tankrederij) uit Rotterdam brengt de use case voor de binnenvaart in. Daarmee wordt een blauwdruk opgesteld, die de gehele sector kan gebruiken om schepen op methanol te laten varen.

“Methanol is een duurzame en realistische alternatieve brandstof, maar vereist de nodige aanpassingen aan een schip”, aldus Wouter van Reenen, Business Development Manager bij VT Group. Daarbij stelt elk scheepstype andere eisen. “Gezien de breedte van de scheepvaartbranche en de veelheid aan scheepstypen, staan we dan ook voor een behoorlijke opgave”, wijst Van Reenen op de complexiteit van het onderzoeksproject. “VT is trots dat het actief mag bijdragen aan een blauwdruk voor de binnenvaartsector, door haar kennis van dit specifieke segment te delen.”

Consortium MENENS
Het MENENS-project staat voor Methanol als Energiestap Naar een Emmissieloze Nederlandse Scheepvaart. Varen op methanol maakt een grote CO2-reductie mogelijk en wordt in de internationale maritieme sector gezien als één van de meest haalbare brandstoffen voor grootschalige introductie op de korte tot middellange termijn. De 22 partners in dit project vertegenwoordigen de Nederlandse maritieme sector in de volle breedte, van reder tot ontwerper en van scheepsbouwer tot (specialistische) toeleverancier. De partners willen gezamenlijk de route naar daadwerkelijk uitstootvrije scheepvaart versneld mogelijk maken door de ontwikkeling van adaptieve systeemoplossingen, op basis van methanol.

In het MENENS-project wordt alvast rekening gehouden met de grote variatie aan (toekomstige) schepen door validatie van nieuwe motortechnologie in field labs (omgebouwde schepen op methanol) en rekening te houden met zogenoemde ‘future use cases’: van jachtbouw tot offshore werkschepen en van binnenvaart tot hoge vermogen baggerschepen. Om voor het brede pallet aan schepen duurzame aandrijf- en energiesystemen te ontwikkelen is een hoge mate van flexibiliteit omtrent systeem-, ontwerp- en technologiekeuzes noodzakelijk. Het project resulteert in direct toepasbare kennis op het vlak van motorprestaties van verschillende verbrandingssystemen, brandstofcellen, en mechanische, elektrische en hybride aandrijf- en energiesystemen bij de zo typerende dynamische belastingen in de maritieme sector.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..