Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 Behoeftepeiling naar trainingsprogramma over Duurzame Brandstoftoepassingen aan boord

Behoeftepeiling naar trainingsprogramma over Duurzame Brandstoftoepassingen aan boord

Foto ter illustratie.

Energietransitie is een onderwerp dat iedereen bezig houdt. Duurzame ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Toepassing aan boord vraagt om medewerkers die in staat zijn deze toepassingen in gebruik te stellen en te onderhouden. Daarmee groeit de behoefte aan scholing voor de toepassing duurzame brandstoffen aan boord voor werkenden.

Een eerste inventarisatie toont aan dat verschillende organisaties trainingsmogelijkheden voor bedrijfseigen producten en systemen aanbieden. Maar een merk onafhankelijk trainingsprogramma ontbreekt. NMT onderzoekt de mogelijkheden en het draagvlak voor een dergelijk trainingsprogramma. Doel is een trainingsprogramma dat MBO(+) niveau werkenden (bij)scholing biedt in het toepassen van ontwikkelingen op het gebied van energietransitie in de praktijk aan boord.

MKB bedrijven gezocht!

Het project start met een inventarisatie onder maritieme bedrijven over hun concrete vraag en mogelijke invulling van praktische trainingen. We komen daarvoor graag in contact met mkb bedrijven in de regio Zuid-Holland. Heb je interesse? Neem dan contact op met Jeanette Lucas-Colijn van Netherlands Maritime Technology.

Dit project is tot stand gekomen met dank aan SMITZH

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..