Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2021 5 Citybarge en Renewi starten in Leiden met vervoer van bedrijfsafval over water

Citybarge en Renewi starten in Leiden met vervoer van bedrijfsafval over water

Yvonne van Delft, Wethouder Economie Gemeente Leiden is aanwezig bij de proef van CityBarge, Renewi en de Gemeente Leiden om bedrijfsafval over water af te voeren.

CityBarge, Renewi en hun logistieke partners beginnen met het vervoeren van bedrijfsafval over de Leidse grachten. De missie van CityBarge is steden leefbaarder te maken door bestaande grachten in ere te herstellen en ze te gebruiken voor de aan- en afvoer van goederentransport. Door een combinatie van een emissievrije duwboot en duwbakken worden logistieke stromen in de binnenstad verplaatst van de weg naar het water. Dit sluit ook naadloos aan bij de duurzaamheidsstrategie van waste-to-product bedrijf Renewi om CO2 uitstoot bij afvalinzameling in steden te verminderen.

De huidige manier van het goederenvervoer naar de binnensteden heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. Vrachtwagens zorgen voor lawaai, uitstoot van CO2, luchtvervuiling en opstoppingen op de weg. Zeker geldt dat voor historische steden zoals Leiden, die niet berekend zijn op grote vrachtwagens. Vervoer over bestaande grachten in combinatie met hubs aan de rand van de stad en kleine elektrische voertuigen of fietsen biedt hiervoor een duurzaam alternatief. CityBarge richt zich hierbij primair op bouw-, afval- en detailhandel logistiek.

CityBarge is met steun van de provincie Zuid-Holland binnen het investeringsprogramma “Investeren om te vernieuwen” tot stand gekomen. Op 21 september werd de eerste CityBarge, de ‘CityBarge One’ aan het publiek gepresenteerd in aanwezigheid van minister Cora van Nieuwenhuizen en vandaag startte de gemeente Leiden – in het kader van de landelijke Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES)- de eerste productieproef samen met Renewi met het vervoer van bedrijfsafval over water.

Starten met bedrijfsafval
De eerste productieproef met de ‘CityBarge One’ betreft het ophalen van bedrijfsafval bij ondernemers in de Leidse binnenstad. Bij de proef is de hele keten betrokken, van het inzamelen bij de ondernemer in de binnenstad, het transport over water tot aan de overslag/verwerking buiten de stad. “Om de proef succesvol uit te voeren werken we integraal samen met alle betrokken partners” zegt Geert-Jan van der Wielen, directeur van KOTUG CityBarge. “Met Renewi hebben we een zeer ervaren en innovatieve partner aan boord, die verantwoordelijk is en blijft voor het inzamelen en verwerken van het afval.
Andere partners in het proces zijn ZoevCity die met kleine elektrische vuilniswagens het vuilnis naar de door CityBarge speciaal ontworpen duwbak en afvalcontainer brengt. Verder werken we samen met Bouwmaterialen Nederland (BMN) en CityHub voor het bieden van geschikte overslaglocaties aan het water.”

Quote Renewi, Site Manager Emile Frans: “Als Renewi vinden we het vraagstuk om zonder CO2 emissie afval en grondstoffen in te zamelen erg uitdagend. We hebben dit niet voor niets opgenomen als één van de SDG’s binnen onze duurzaamheidsstrategie. Zo willen we het voortouw nemen bij het verminderen van de CO2-impact en vervuiling veroorzaakt door afvalinzameling, met een focus op stedelijke gebieden en steden. Hierbij speelt innovatie een grote rol. Wij denken dat dat nodig is om zo tot de beste oplossing te komen richting een CO2 emissieloos tijdperk. Met deze proef samen met KOTUG CityBarge en Gemeente Leiden hopen we een mooie eerste stap te zetten”

Gemeente Leiden: wethouder Yvonne van Delft (economie): “In Leiden willen we de leefbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad vergroten, daarom zoeken we voor aan- en afvoer naar duurzame alternatieven, zoals fietsen, bakfietsen en kleine elektrische auto’s. De pilot van Renewi is een mooie aanvulling: het ophalen van afval via een elektrische boot. Dit scheelt bewegingen over onze straten en hiermee zal de kwaliteit van het opgehaalde afval ook beter zijn, en dus beter hergebruikt worden. Een win – win situatie en een geweldige aanvulling voor onze waterrijke Leidse binnenstad.”

Met de productieproef in Leiden willen CityBarge en Renewi de waarde van afvaltransport over water in de praktijk aantonen. Daarbij wordt niet alleen gekeken of transport succesvol en binnen de gestelde tijdsduur kan worden uitgevoerd, maar ook of de samenwerking tussen de partners soepel verloopt en welke maatschappelijke baten zoals minder uitstoot, schade aan kades en lawaai kunnen worden bereikt. De ambitie is om na een succesvolle proef samen met ZES de lessen van de proef te gebruiken voor een operationele invulling voor de gehele binnenstad van Leiden.
De lessen die in Leiden worden geleerd zijn ook van directe waarde voor implementatie in andere steden met een geschikte waterinfrastructuur. CityBarge richt het logistiek volledig modulair in zodat het één op één kan worden overgenomen, een aantal andere steden kijkt dan ook met veel belangstelling mee.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..