Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 CO2-opslagproject Porthos krijgt groen licht

CO2-opslagproject Porthos krijgt groen licht

Foto: Gerhard van Roon, Kunst en Vliegwerk.

Het CO2-opslagproject Porthos kan doorgaan. De Raad van State oordeelt dat de stikstof die vrijkomt bij de bouw geen significante invloed heeft op de nabijgelegen natuur. Het plan maakt het mogelijk grootschalig CO2 afkomstig van industrie uit de Rotterdamse haven op te slaan en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen.

Bron: Deal Drechtsteden.

Door het plan Porthos komt er minder vervuiling in de lucht: CO2 afkomstig van industrie uit het Rotterdamse havengebied wordt opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Hiervoor wordt een CO2-transportleiding aangelegd vanuit het havengebied naar de Noordzee. Porthos staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage.

Bijdrage aan doelstelling
Nederland heeft duidelijke klimaatdoelstellingen: in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 55% zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn.

Bron: Raad van State.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..