Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2021 5 De rode loper voor hernieuwbare brandstoffen is 20 hectare groot

De rode loper voor hernieuwbare brandstoffen is 20 hectare groot

Bipo-park.

Het is één ding om nieuwe initiatieven in de circulaire economie toe te juichen en de energietransitie te willen faciliteren. Het is iets anders om er daadwerkelijk schaarse grond voor vrij te maken. Met BioPark, een terrein in het hart van de Amsterdamse haven, is dat precies wat we doen. Dit terrein van 20 hectare wordt hét centrum voor de productie van hernieuwbare, duurzame brandstoffen.

Bron: Port of Amsterdam

Amsterdam is één van de grootste benzinehavens ter wereld en koploper in de aanvoer en verwerking van fossiele brandstoffen. Met het ontwikkelen van een prominente productielocatie voor bio-based brandstoffen gebruiken we die koppositie om de energietransitie de nodige versnelling te geven. De hernieuwbare brandstoffen voor ons scheepvaart-, lucht- en vrachtverkeer komen daarmee straks ook uit onze eigen haven. En dat past precies in de concrete doelen die we voor de haven in 2025 hebben gesteld, zoals ‘onze non-fossiele omzet is 65% van de totale omzet’. Maar ook: ‘we creëren 45 hectare aan ontwikkelruimte voor de transitie naar een duurzame economie’ en ‘12,5% van de opslagcapaciteit wordt ingezet voor alternatieve brandstoffen’.

De één z’n afval is de ander z’n grondstof
De aantrekkingskracht van BioPark is vooral te danken aan de nabijheid van ketenpartijen, zoals toeleveranciers – bedrijven die actief zijn in opslag – en afnemers. Voor een bedrijf als het nabij geleden Advanced Methanol Amsterdam (AMA), dat methanol gaat produceren uit afval dat voorheen niet kon worden gerecycled, is de toevoer van dat afval een cruciale factor in de nieuwe keten. De locatie van BioPark, in de hoek van de Australiëhavenweg, de Hornweg en de Australiëhaven, is dan ook perfect: dichtbij afvalverwerkers en bij energieproducent Afval Energie Bedrijf (AEB). De reststromen van gebruikers op BioPark gaan weer naar andere buren in de haven. En de CO2 die vrijkomt bij AMA, wordt via buisleidingen gedistribueerd naar de glastuinbouw of chemische industrie.

Een knooppunt van duurzame activiteiten
Voor traditionele bedrijven die hun streven naar verduurzaming concreet maken, en partijen die het niveau van start-up ontgroeien, wordt het BioPark een knooppunt van duurzame activiteiten. De reststromen die hier samenkomen krijgen straks weer waarde, in de vorm van hernieuwbare brandstoffen en bouwstenen voor chemie waar stad, regio en land mee worden voorzien.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..