Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2021 5 Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid een grote stap dichterbij

Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid een grote stap dichterbij

Foto: Movares, Peter Bontan. Op de foto’s: Bart Bouwens van Movares en Eric Janse de Jonge, voorzitter van de NVB

Tijdens het lustrum congres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) op 8 oktober jl. hebben ingenieursbureaus Movares en DGMR het eerste exemplaar “Handreiking Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid” overhandigd aan Eric Janse de Jonge, voorzitter van de NVB. Met deze Handreiking worden binnenhavenorganisaties geholpen bij de ontwikkeling van een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid. Een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid is hierdoor voor alle binnenhavens een stap dichterbij.

De NVB heeft samen met haar leden een strategische agenda voor de periode 2020-2025 vastgesteld In deze strategische agenda staan vijf thema’s centraal, één van deze thema’s is: Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid. Binnenhavens ervaren op dit moment knelpunten bij de (toekomst)ontwikkeling van duurzaam havenbeleid, omdat zij onvoldoende kennis hebben van de mogelijkheden van duurzaam havenbeleid, er centraal beleid ontbreekt en omdat er lokaal onvoldoende prioriteit voor het thema bestaat.

Doel en instrumenten
Movares en DGMR, beide geassocieerd partner van de NVB, hebben dit thema van de NVB geadopteerd en hebben invulling gegeven aan de werkgroep die het strategisch thema in 2020 en 2021 tot ontwikkeling heeft gebracht. Het resultaat van deze werkgroep is de Handreiking om organisatie te helpen bij het ontwikkelen van duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid. Naast de Handreiking zijn er ook instrumenten door de werkgroep ontwikkeld, zoals de online wegwijzer, voor het evalueren van huidige beleid waarbij belangrijke kansen, knelpunten en ontwikkelingsmogelijkheden worden gedefinieerd, en checklists waarmee concrete vervolgstappen zijn te bepalen.

In de praktijk
Door de binnenhavens van Wanssum en Roermond zijn bij hun ontwikkeling van duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid de Handreiking en de instrumenten in de praktijk toegepast. De ervaringen van deze havens zijn verwerkt in de laatste versie van de Handreiking en de instrumenten om het nog beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de binnenhavens.

De NVB is erg verheugd met de oplevering van deze producties door de geassocieerde organisaties, want nu kunnen havenbeheerders aan de slag met dit thema. Door Handreiking en het invullen van de online wegwijzer ontvangen binnenhavenorganisaties een eerste gratis evaluatie van het huidige havenbeleid waarbij de belangrijke kansen, knelpunten en ontwikkelingsmogelijkheden worden gedefinieerd. Hiermee ziet de NVB een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid een grote stap dichterbij komen.

De Handreiking Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid wordt opgenomen in de NVB-kennisbank en is voor NVB-leden beschikbaar.
Voor meer informatie kunnen havenbeheerders/binnenhavenorganisaties contact opnemen met de NVB (nvb@binnenvaart.nl).

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..