Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Duurzame Scheepvaart MGZN | 2020 5 Green Award blijft wereldwijd groeien

Green Award blijft wereldwijd groeien

Behalve het aantal van 1050 gecertificeerd schepen groeit ook het aantal bedrijven en havens dat zich aansluit bij de Green Award naar bijna 150. Dit jaar konden onder meer de Braziliaanse haven Porto Pecém, gelieerd aan de haven van Rotterdam, aansluiten en de haven van Osaka in Japan. De uitreiking van het Green Award kenmerk aan de Port of Osaka gebeurde op afstand. Jan Fransen (r) en certificatie manager Keita Shinohara op het beeldscherm. Met Porto Pecém werd een vergelijkbare ceremonie uitgevoerd.

De Green Award is na 26 jaar investeren wereldwijd bekend. ,,Daar mogen we trots op zijn. We blijven echter in beweging. certificering moet haalbaar en betaalbaar blijven.’’

Directeur Jan Fransen van de Green Award Foundation ziet langzaam maar zeker een kentering. Niet alleen koplopers vragen om een certificering. Ook schepen en havens die de organisatie niet direct op de korrel heeft, melden zich aan voor het groene keurmerk. ,,Sinds drie jaar merken we in de zeevaart dat olie- en chemicaliën charteraars rederijen vragen naar een Green Award. Ook op zeeschepen waar we jaarlijks een audit uitvoeren, horen we dat verladers erom vragen. Onze incentives blijken een extra stimulans om het vergroeningsproces te starten”, stelt Fransen. De rivercruises zijn eveneens geïnteresseerd in de Green Award. ,,We hebben er nu 48 gecertificeerd en een groot aantal aanvragen in behandeling. En bij commerciële inspecties worden steeds vaker elementen uit de Green Award opgenomen. Natuurlijk is dat nog niet genoeg”, erkent de directeur, ,,maar er is een beweging gaande en dat zou nog veel meer moeten doorzetten. Wij zijn medeondertekenaar van de Green Deal, en staan open om afspraken te integreren als de synergie er is. Maar wat ons betreft gaat het nog niet hard genoeg.”

VOORKEURSPOSITIE
Hij erkent ook dat het voor rederijen een spanningsveld is om al dan niet te investeren in vergroening, zeker omdat de charteraars of verladers nog nauwelijks in de buidel tasten om de hogere prijzen te betalen aan ‘groene’ vervoerders. Wel helpt een Green Award om langdurige contracten of een voorkeurspositie in de wacht te slepen. En daarbij komen de incentives van een van de ruim 145 havens of bedrijven, zoals korting op of ontheffing van havengeld, als tegemoetkoming in de investering.
Fransen: ,,Bij de rivercruises merken we dat ‘de lading’, in dit geval de passagiers, vragen om vergroening. De maatschappij gaat langzamerhand eisen stellen, ook aan de vrachtvaart.” Voor de rivercruises komt een apart certificaat, met eisen die liggen tussen binnen- en zeevaart. De hotelfunctie en veiligheid worden daarin meegenomen en het effect van de hotelfunctie op de machinekamer en het afvalmanagement.


DUURZAAMHEIDSDOELEN
Green Award-Directeur Jan Fransen: ,,Alweer ruim twee jaar geleden realiseerden wij ons dat veel onderdelen van ons programma van eisen een relatie hebben met de duurzaamheidsdoelstellingen van de verenigde naties. Sindsdien laten wij ons bij onderzoek naar nieuwe eisen inspireren door deze zeventien doelstellingen. Dit jaar is een nieuw element aan onze eisen toegevoegd, gendergelijkheid, wat matcht met duurzaamheid doelstelling nummer 5 van de verenigde naties.’’

MODULAIR CERTIFICAAT ZEEVAART
Sinds 1994 kunnen zeeschepen een Green Award aanvragen. Er varen nu 260 zeeschepen met een ‘groene’ vlag. De Foundation overweegt de invoering van een modulair systeem, zoals in de binnenvaart waar een brons, zilver, goud of zelfs platinum-keurmerk kan worden behaald. Fransen: ,,We zijn vergevorderd hoe we qua certificering meer kunnen inspelen op CO2-uitstoot en alternatieve brandstoffen. Ook veiligheid blijft ontzettend belangrijk. En met een aantal reders hebben we testen gedaan met afvalwatermanagement. Het rioolwater aan boord vraagt aandacht. Reders zijn echt geïnteresseerd om dat te verbeteren.”
Fransen noemt het bijzonder dat zelfs olietankers inmiddels op dualfuel gaan varen. ,,En we zien in de zeevaart de vraag naar lng wereldwijd groter worden, dus groeit het aantal bunkerstations en bunkerschepen. Lng is wat ons betreft de transitiebrandstof voor de zeescheepvaart, daar waar dat in de binnenvaart achterblijft door het gebrek aan bunkermogelijkheden.’’

VERSCHUIVING BINNENVAART
In 2021 is de Green Award tien jaar voor de binnenvaart van kracht. 795 schepen zijn gecertificeerd, waarvan inmiddels drie met een platinum-label: de Invotis X en IX van Bek & Verburg en de Sendo Linder van Sendo Shipping. ,,We zien in de binnenvaart een verschuiving van brons naar zilver. Dat vind ik heel mooi. De investeringen in nabehandelingssystemen beginnen echt te lopen”, constateert Fransen. Ook voor de binnenvaart blijft de organisatie samen met de sector onderzoeken naar de CO2-emissie-eisen in relatie tot de Green Deal.

MEER INFORMATIE OVER DE CERTIFICERINGSEISEN, INCENTIVES EN AANMELDING IS TE VINDEN OP WWW.GREENAWARD.ORG

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..