Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2021 5 Groene ambities

Groene ambities

Saltwater Rendering 2 - Hydrogenius

De Nederlandse transportsector is verantwoordelijk voor circa 10% van de totale uitstoot van broeikasgassen in ons land. Ondanks dat er steeds meer aandacht is voor verduurzaming, tonen cijfers aan dat de uitstoot binnen het transport minder snel daalt dan in andere sectoren. Met name de scheepvaart en luchtvaart blijven hierin achter. Om de doelen uit het klimaatakkoord te behalen is het noodzakelijk dat in de sector de uitstoot wordt gereduceerd tot 70%. Om die reden zijn de ontwikkelingen op weg naar een emissieloze en klimaatneutrale binnenvaart in volle gang. In de visie van Saltwater op een klimaatneutrale binnenvaart speelt waterstof een belangrijke rol. In samenwerking met diverse partners hebben zij op basis van bestaande technologieën een haalbaar concept ontwikkeld waarmee emissieloos varen mogelijk is met waterstof als brandstof. 

Het antwoord; Hydrogenius!
‘There’s much more than meets the eye’ in het ontwerp van Hydrogenius. Als basis is er gekozen voor een conventionele indeling en afmetingen conform het welbekende Europaschip. De accommodatie is zo ver mogelijk naar het achterschip geplaatst. Vanwege het ontbreken van een traditionele hoofdmotor is het achterschip sterk in lengte gereduceerd. Het stuurhuis staat vrij van de accommodatie en kan indien nodig zakken tot dek niveau. In het voorschip is ruimte gereserveerd voor de powerplant, met daarboven op het dek plaats voor de uitwisselbare opslagtanks met de brandstof. Het resultaat is een langer voorschip met als gevolg dat de ladingzone verder naar het achterschip verschuift. Het voordeel hiervan is dat het voorschip een meer “gestrookte” vorm heeft gekregen die in vergelijking tot de reguliere binnenvaarttankers van eenzelfde tonnage resulteert in minder weerstand en een lager brandstof verbruik. 

Partners
Door de samenwerking te zoeken met verschillende partijen binnen de industrie wordt er geborgd dat wat Saltwater bedenkt ook haalbaar is met de huidige technieken. Zij zoeken de expertise bij partners die zich specialiseren in brandstofcellen en verwarmingssystemen. Uiteraard zijn er nog de nodige obstakels op de route naar emmissievrij varen. 

Maar door het gesprek met verschillende partijen aan te gaan blijkt er veel draagvlak te zijn voor innovatie en verduurzaming in de binnenvaart. De scheepseigenaren staan open voor alternatieve brandstoffen en de ontwikkeling bij leveranciers staat ook zeker niet stil.

Whitepaper
In de whitepaper ‘Hydrogenius – de kracht van water’ kun je alles lezen over dit innovatieve engineering concept waarmee binnenvaartschepen volledig emissieloos kunnen varen op waterstof. De whitepaper is verkrijgbaar op de website van Saltwater. 

<https://www.saltwater.nl/portfolio_page/hydrogenius-whitepaper-download/>

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..