Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 Iv-Consult en Nevesbu helpen SolarDuck bij de realisatie van ’s werelds grootste drijvende solar platform

Iv-Consult en Nevesbu helpen SolarDuck bij de realisatie van ’s werelds grootste drijvende solar platform

Floating solar platform. Beeld: SolarDuck

In het Nederlandse offshore windpark Hollandse Kust West (HKW) VII, op zo’n 53 kilometer uit de kust bij IJmuiden, wordt ’s werelds grootste drijvende solar platform aangelegd. Het drijvende solar platform komt tussen de windmolens in te liggen en is een innovatieve oplossing, bedacht door het Nederlands-Noorse bedrijf SolarDuck.

Het platform zal bestaan uit tientallen drijvende, aan elkaar geschakelde driehoekvormige constructies met zonnepanelen en geïntegreerde opslagoplossingen. RWE investeert in deze drijvende innovatie. SolarDuck selecteerde de ingenieursbureaus Iv-Consult en Nevesbu om het innovatieve concept technisch verder uit te werken en te optimaliseren, zodat het conform alle eisen op zee kan worden geïnstalleerd.

Het drijvende solar platform
Het solar platform dat in het HKW VII windmolenpark wordt aangelegd krijgt een vermogen van 5 MWp (Megawatt piek). Het ontwerp is gebaseerd op dat van het Merganser testplatform. Een prototype van 520 kWp (kilowatt piek) dat zeer binnenkort als pilot op 12 kilometer vanuit de kust in Scheveningen in de Noordzee wordt geïnstalleerd. De barre Noordzee-omgeving waarin het HKW VII windpark ligt wordt gezien als een van de meest uitdagende offshore-omgevingen ter wereld. Iv en Nevesbu gaan het bestaande ontwerp verder optimaliseren voor deze condities.
Doordat het platform tussen de windmolens in wordt aangelegd, wordt de ruimte op zee zo efficiënt mogelijk benut en kan het netsysteem dat toch al is aangelegd voor het windpark ook worden gebruikt om de zonne-elektriciteit opbrengst te transporteren naar land. Ook kan onderhoud aan beide energiesystemen efficiënter plaatsvinden.

Wereldwijd veel potentie
Op land is het steeds moeilijker om grote zonneparken te realiseren. Tegelijkertijd wordt de vraag naar duurzame energie alleen maar groter. Dit zal zo blijven. Het drijvende solar platform is een oplossing om landen wereldwijd te helpen elektrificeren. Een oplossing om aan de leveringszekerheid van betaalbare duurzame energie te kunnen blijven voldoen. Vooral in landen met gemiddeld lagere windsnelheden, maar met een hogere instraling van zonne-energie, is het een zeer geschikte oplossing om het aanbod duurzame energie te vergroten.

Van idee naar zee
Maar hoe krijg je zo’n innovatieve oplossing werkend op zee? Hoe realiseer je een betrouwbare constructie die minimaal 30 jaar onderhoudsvrij operationeel kan zijn? En hoe zorg je ervoor dat het gehele project veilig offshore geïnstalleerd kan worden? Naast de algehele technische optimalisatie van het ontwerp adviseren Iv-Consult en Nevesbu SolarDuck over de hydrodynamica (de bewegingen van de constructie door de golven), het afmeren en de installatie. Ook zorgen de ingenieursbureaus ervoor dat het ontwerp wordt goedgekeurd door het klasse bureau. In barre omstandigheden op zee zijn constructies onder andere onderhevig aan vermoeiing en corrosie. Daarnaast moet de constructie de bewegingen van de golven goed kunnen opvangen, zodat de systemen op de constructie (zoals de zonnepanelen en subsystemen) niet beschadigen. Iv-Consult en Nevesbu zijn als ingenieursbureaus gespecialiseerd in dergelijke vraagstukken. Nevesbu heeft zeer specialistische kennis van drijvende constructies en de offshore sector. En Iv-Consult heeft zeer specialistische kennis van complexe werktuigbouwkundige constructies en de offshore sector. Deze kennis vult elkaar goed aan, waardoor de ingenieursbureaus in staat zijn het innovatieve concept van SolarDuck zodanig te optimaliseren dat het voldoet aan alle eisen en bestand is tegen de uitdagende condities op zee. De verwachting is dat het drijvende zonnepark eind 2026 gereed zal zijn.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..