Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2021 5 Masterplan voor een emissieloze maritieme sector

Masterplan voor een emissieloze maritieme sector

Foto ter illustratie.

Afgelopen vrijdag keken ruim 300 mensen naar het webinar over het maritieme masterplan, dat werd gepresenteerd vanuit de studio van MARIN. De reacties waren ronduit positief, er is vanuit alle verschillende deelsectoren van de maritieme sector veel interesse om deel te nemen aan de in het webinar besproken R&D-regeling. Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land, benadrukte dat: “om het masterplan succesvol te kunnen uitvoeren het essentieel is om samen te werken en consortia te vormen”. We gaan nu de volgende fase in waarbij de gevormde samenwerkingsverbanden vanaf half mei concrete projectvoorstellen kunnen indienen.

Bron: IRO Nieuws

‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’
Het programma van het webinar ging van start met een introductie over het doel van het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’. Met het maritieme masterplan heeft de Nederlandse maritieme sector in het najaar van 2020 een duidelijke ambitie neergelegd. In 2030 varen er 30 nieuwe emissieloze en digitale schepen en zijn er 5 retrofits uitgevoerd. Om dit te realiseren werkt de maritieme sector samen onder de vlag van Nederland Maritiem Land.

Digitale- & energietransitie
De basis van het plan is een breed R&D-programma, het launching customership van de Koninklijke Marine en de Rijksrederij en de implementatie van nieuwe technologie in bestaande en nog te bouwen schepen. U kunt dan denken aan offshore en werkschepen, passagiersschepen, droge ladingschepen, tankers en uiteraard schepen voor de overheidsvloot. Dit masterplan jaagt de energietransitie en de digitale transitie in de gehele maritieme keten aan.

Start uitvoering van het Masterplan met de R&D regeling
De maritieme sector is samen met de andere mobiliteitssectoren automotive en luchtvaart in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken Klimaat over een R&D-regeling. Tijdens het webinar werd toegelicht hoe verwacht wordt dat de regeling eruit komt te zien. Zo wordt deelname van het MKB en onderlinge samenwerking toegejuicht en is het van belang dat de projecten aansluiten bij het R&D-programma. Zodra de definitieve informatie over deze regeling bekend is wordt deze gedeeld via de website en social media kanalen van Nederland Maritiem Land. De projectvoorstellen kunnen door consortia en samenwerkingsverbanden vanaf half mei worden ingediend.

‘Zero emission shipping’ en ‘Smart & Digital shipping’
Vanuit de twee hoofdlijnen zijn er in totaal acht programmalijnen waar samenwerkingsverbanden en concrete projectvoorstellen voor nodig zijn. Vanuit de hoofdlijn en de taskforce ‘Zero emision shipping’ zijn er vijf aparte programmalijnen:

1.     Systeem transitie naar zero emissions
2.     Methanol energie en voorstuwingssystemen
3.     Waterstof energie en voorstuwingssystemen
4.     Aanvullende en toekomstige energie en voorstuwingssystemen (zoals wind, zon, etc.)
5.     Modulair scheepsontwerp & productie

Vanuit de hoofdlijn en de taskforce ‘Smart & Digital shipping’ zijn er drie aparte programmalijnen:
6.     Cybersecure infrastructuur voor digitale operaties
7.     Smart monitoring & ship maintenance
8.     Autonoom varen

Deze programmalijnen staan niet op zichzelf, samenwerkingsverbanden en consortia die projecten willen uitvoeren op basis van meerdere programmalijnen zijn zeker van harte welkom. Daarnaast zijn deelnemers vanuit alle verschillende maritieme deelsectoren welkom, vanuit de scheepsbouw, reders, maar ook de offshore, visserij, waterbouw, havens én alle andere deelsectoren.

Zo deelden de maritieme organisaties, Wagenborg en Wärtsilä, tijdens het webinar hoe de R&D-regeling hun innovatieve projecten voor verduurzaming kan ondersteunen en dat zij graag de samenwerking met andere partners o.a. het MKB aangaan om consortia te vormen.

Meer informatie
In 2019 sloot de minister van Infrastructuur en Waterstaat een nationale Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. In de Green Deal zijn ambities en doelen opgenomen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Het maritiem masterplan is een uitrol hiervan met een concrete roadmap naar 2030.

De sheets van het webinar, het masterplan zelf en de actuele informatie over de R&D regeling is te vinden op:

https://www.maritiemland.nl/maritieme-sector/projecten/masterplan-voor-een-emissieloze-maritieme-sector/

Vragen over programmalijnen, initiatieven en mogelijkheden om deel te nemen aan projecten en consortia kunt u stellen via: info@maritiemmasterplan.nl

Uw vragen worden doorgezet naar de task force leiders en/of coördinatoren. Een reactie volgt per mail of telefoon.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..