Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2021 5 Port of Amsterdam neemt duurzaam het voortouw met nieuw strategisch plan

Port of Amsterdam neemt duurzaam het voortouw met nieuw strategisch plan

Foto ter illustratie.

Wij hebben het afgelopen jaar samen met onze klanten en verschillende overheden hard gewerkt om een nieuw strategisch plan voor de periode 2021-2025 te maken. Op 16 maart heeft onze aandeelhouder, de gemeente Amsterdam, de strategie goedgekeurd. Hier zijn wij blij mee en trots op, want deze nieuwe strategie biedt een helder perspectief en draagt bij aan de verduurzaming van de haven en de regio voor de komende vier jaar.

Bron: Port of Amsterdam

Het strategisch plan rust op twee pijlers. Ten eerste, willen wij als toonaangevende Europese zeehaven, met de grootste zeesluis ter wereld als onze voordeur, werken aan nog vlottere, veiligere en duurzamere afhandeling van op- en overslag in de haven. Wij willen dit doen door onze processen verder te digitaliseren, informatie-uitwisseling te versterken en processen voor binnenkomst en vertrek van scheepvaart met een punctualiteit van minimaal 95% te kunnen organiseren. Zo kunnen efficiëntere processen ook bijdragen aan verdere reducties van CO2 en andere uitstoot.

Daarnaast willen wij de kracht van de haven inzetten om een voorloper in de energietransitie en circulaire economie te worden. Om in de toekomst naar een duurzame samenleving te kunnen gaan, dienen wij vandaag nog voorbereidingen te treffen. Vanuit Port of Amsterdam willen wij daarom onze gronden in het havengebied zo goed als mogelijk gebruiken en noodzakelijke investeringen doen om innovatieve en toekomstgerichte bedrijven naar ons toe te trekken. Hierbij gaat het om investeringen in kades, wegen, maar ook in energie infrastructuur voor elektriciteit, stoom en waterstof. Ook willen we bedrijven, ladingen en activiteiten in het havengebied duurzaam laten groeien. Zo wordt het havengebied als logistieke hub, ook de plaats waar verduurzaming wordt gefaciliteerd en gerealiseerd.

Deze strategie is tot stand gekomen in een periode van grote onzekerheid door de coronacrisis voor veel bedrijven. Desondanks zien wij de transitie naar een duurzame samenleving als een duidelijk perspectief voor de toekomst. Daar waar in het verleden een groot gedeelte van de omzet van het havenbedrijf voortkwam uit op- en overslag van fossiele brandstoffen, willen wij in de komende periode toewerken naar een situatie waar tweederde van onze omzet gerelateerd is aan niet-fossiele bronnen. Hier zullen wij ons met onze collega’s, klanten en andere stakeholders in de komende vier jaar hard voor inzetten.

Lees hier het strategisch plan 2021-2025 

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..