Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 Steeds meer dieren en planten op Marker Wadden

Steeds meer dieren en planten op Marker Wadden

beeld: ANP

Steeds meer dieren en planten zijn te vinden op Marker Wadden. Daaronder zitten ook zeldzame soorten zoals de ijs-eend, de dwergmeeuw en de kwartelkoning. Morgen presenteren onderzoekers op het KIMA-congres in Amsterdam hoe het beleid op Marker Wadden is uitgevoerd. Dat onderzoek is verricht in opdracht van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).

Minister Harbers: “Ik ben onder de indruk van de snelle en succesvolle ontwikkeling van Marker Wadden. In een paar jaar tijd zijn er 47 broedvogels en 170 plantensoorten bijgekomen op Marker Wadden. Het gebied is hiermee internationaal een succesvol voorbeeld voor natuurherstel. Op het congres morgen en overmorgen komen allerlei landen kijken wat zij kunnen leren, want het onderzoek heeft een schat van kennis opgeleverd die ook in andere Europese gebieden toepasbaar is. Zo zie je dat Nederland-waterland niet alleen het water kan bedwingen, maar ook met het water kan werken om een mooi en gezond resultaat te bereiken.”

Natuur rond Marker Wadden herstelt en verbetert
Met het project op Marker Wadden is veel kennis vergaard over het bouwen met slib, en over de ecologische effecten van dit type maatregelen. Allereerst is bewezen dat een groeiende groep vogels Marker Wadden bezoekt. Dit vanwege het grote aanbod aan vis en insecten en de aanwezige rust en broedplaatsen. Hierbij zitten ook zeldzame soorten.

Daarnaast blijkt dat vegetatie goed op de slib-eilanden groeit. Het materiaal is voedselrijk en de samenstelling van het slib zorgt voor variatie in hoogte van de bodem, wat natuurontwikkeling versterkt. Al vanaf het eerste jaar leverden Marker Wadden nieuwe natuur, elk jaar ziet het gebied er weer anders uit en treffen de onderzoekers meer en andere soorten aan.

Ook is aan de oostkant van de eilanden de waterkwaliteit sterk verbeterd. Het gebied levert nu al een belangrijke bijdrage aan de landelijke Natura 2000-doelen, door een fijne leefomgeving te bieden voor vele en soms zeldzame soorten vogels.

Partners
Het onderzoek is uitgevoerd door het Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA), een initiatief van Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Deltares en Ecoshape.

Het KIMA is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Deltares, Wageningen Research, Witteveen+Bos, Arcadis, NIOO-KNAW, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit en Universiteit van Amsterdam.

Meer informatie over het onderzoek op Marker Wadden is hier te vinden.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..