Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2021 5 Subsidieregeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ belangrijke impuls voor beschikbaarheid Stage V-motoren

Subsidieregeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ belangrijke impuls voor beschikbaarheid Stage V-motoren

Geen illustratie voorhanden.

ROTTERDAM – In 2020 en 2021 stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geld ter beschikking voor de ontwikkeling en certificering van binnenvaartmotoren. Deze zogeheten subsidieregeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ heeft motorfabrikanten geholpen projecten op te starten om motoren op de markt te brengen met het veelbesproken Stage V-certificaat. Projectmanager Niels Kreukniet (EICB) vat de oogst van de regeling samen.

De regeling was specifiek gericht op projecten die zich richten op ontwikkeling en certificering van motoren van de types Inland Waterway Propulsion (binnenvaart voortstuwingsmotoren) en Inland Waterway Auxiliary (binnenvaart- ondersteuningsmotoren). Ook de marinisatie van industriemotoren (NRE) onder de 560kW en Euro VI-motoren, zoals bedoeld in EU-verordening 2016/1628 waar de Stage V-eisen uiteen zijn gezet, viel binnen de scope.

Zes projecten
Tot november 2020 stelde het ministerie een half miljoen euro beschikbaar. Niels Kreukniet, vanuit het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) mede verantwoordelijk voor een goede afhandeling van het aanvraagproces, spreekt van een succes: “De regeling werd zwaar overtekend en de projectaanvragen waren van hoge kwaliteit.” Vervolgens nam een groep experts zitting in de onafhankelijke Innovatieraad Binnenvaart om de binnengekomen aanvragen te toetsen. Op basis hiervan zijn in 2020 twee projecten gehonoreerd. Het eerste project betrof een ontwikkelings- en certificeringsproject van Yerseke Engine Services, waarin het bedrijf zich richt op een Caterpillar-motorserie met een vermogensrange van 955 kW tot 2000 kW. Het tweede project was van Koedood Diesel Service dat Stage V-certificering nastreeft voor de Mitsubishi SR-serie in de range van 500 kW tot 1700 kW.

Kreukniet vervolgt: “De tweede ronde liep tot 1 maart jongstleden. Dit keer was een miljoen beschikbaar en wederom werd flink overtekend.” De onafhankelijke Innovatieraad Binnenvaart kon vier projecten honoreren voordat het subsidieplafond was bereikt. Deze vier projecten betroffen respectievelijk de ontwikkeling van een Stage V-Wärtsilä-motor (749-1340 kW) door Wärtsilä, een Stage V-certificering van Baudouin-motoren door ABATO Motoren (440-1200 kW), de certificering van John Deere 13.5 liter marine-motoren door NPS Diesel (272 – 883 kW) en het certificeringstraject van een gemariniseerde versie van de Scania DC-16 motor door Sandfirden Technics (circa 550 kW).

De genoemde projecten variëren in looptijd. Naar verwachting worden zij afgerond vanaf het vierde kwartaal van 2021 tot en met het derde kwartaal van 2022.

Goed nieuws voor de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
De grote belangstelling voor de regeling is goed nieuws voor deelnemers aan de Green Deal. In juni 2019 committeerde een groot deel van de binnenvaartsector zich aan het nastreven van omvangrijke duurzame ambities voor het jaar 2050. Deze ambities zijn onderbouwd met een groeipad, waarin de beschikbaarheid van NRMM Stage V-motoren een belangrijke rol spelen. Kosten voor certificering bleken in de praktijk voor fabrikanten een struikelblok, hetgeen veroorzaakt werd door de relatief kleine nichemarkt die binnenvaart voor veel grote fabrikanten is.

De subsidieregeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ heeft in korte tijd zes projecten gesteund, die stuk voor stuk streven naar bredere beschikbaarheid van de gewenste Stage V-motoren. Dat heeft naar verwachting een positief effect op de haalbaarheid van de in de Green Deal gestelde doelen.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..