Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2021 5 Tijdelijke subsidieregeling voor motorenfabrikanten om NRMM Stage V-motoren te certificeren en ontwikkelen

Tijdelijke subsidieregeling voor motorenfabrikanten om NRMM Stage V-motoren te certificeren en ontwikkelen

Geen foto beschikbaar

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt ook in 2021 middelen ter beschikking voor de ontwikkeling en certificering van binnenvaartmotoren. Met de regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ worden motorfabrikanten gestimuleerd om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen.

Projecten die in aanmerking willen komen voor de regeling moeten zich richten op ontwikkeling en certificering van motoren van het type IWP (binnenvaartvoortstuwingsmotoren), IWA (binnenvaart- ondersteuningsmotoren), of de marinisatie van NRE (Non-Road Engines onder de 560kW) en Euro VI-motoren zoals bedoeld in EU-verordening 2016/1628 waar de Stage V-eisen uiteen zijn gezet.

De eerste ronde liep tot 16 november jl. waarvoor €500.000 beschikbaar was. De regeling werd zwaar overtekend en de projectaanvragen waren van hoge kwaliteit. Na toetsing door een onafhankelijke Innovatieraad Binnenvaart zijn twee projecten gehonoreerd, waarna het subsidiebedrag voor 2020 was bereikt. Het betrof een project van Yerseke Engine Services, waarin zij zich richt op ontwikkeling en certificering van een Caterpillar-motorserie met een vermogensrange van 955 kW – 2000 kW. Hiernaast is een project van Koedood Diesel Service gehonoreerd dat Stage V-certificering nastreeft voor de Mitsubishi SR-serie (range grofweg 500 kW-1700 kW).

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
In de Green Deal van juni 2019 committeert de binnenvaartsector zich aan omvangrijke duurzame ambities voor het jaar 2050. Deze ambities zijn onderbouwd met een groeipad waarin motoren die voldoen aan de nieuwste emissie-eisen (NRMM Stage V) een belangrijke rol spelen. Echter, omdat de binnenvaart een relatief kleine markt is voor motorfabrikanten, zijn er op dit moment nog niet genoeg motoren beschikbaar die voldoen aan deze eis. De kosten die fabrikanten moeten maken voor certificering zijn daarbij een struikelblok gebleken.

Deze regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ is dan ook bedoeld om motorfabrikanten te stimuleren om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen.

Praktische informatie
In 2021 stelt het ministerie in totaal €1.000.000 beschikbaar met een maximumbedrag van €250.000 per projectaanvraag. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 01 maart 2021.

Het aanvraagformulier kunt u downloaden via www.eicb.nl/projecten/sdbm. Hier vindt u ook een handleiding voor het doen van de aanvraag (o.a. het schrijven van het projectplan). Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB) via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..