Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 Vereniging van Waterbouwers tekent convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

Vereniging van Waterbouwers tekent convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

Ondertekening SEB convenant Vereniging van Waterbouwers

Den Haag, 30 oktober 2023 – Vandaag heeft de Vereniging van Waterbouwers het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) getekend, samen met verschillende ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en andere branche- en netwerkorganisaties. Het convenant heeft gevolgen voor duizenden ondernemingen in Nederland die meewerken aan deze transitie. In het convenant zijn afspraken gemaakt om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken, wat goed is voor natuur, gezondheid en klimaat.

Door het stikstofvraagstuk is het noodzakelijk om verduurzaming te bereiken in de bouwsector. De eerste stappen naar emissiearme/emissieloze projecten worden nu gezet; ook in de waterbouw zijn meerdere succesvolle projecten op duurzame wijze uitgevoerd. De routekaart geeft zowel opdrachtgevers als uitvoerende partijen duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten, maar maakt ook duidelijk dat de komende jaren impactvolle beslissingen genomen dienen te worden om voldoende investeringsperspectief te bieden en deze transitie te laten slagen.

De Vereniging van Waterbouwers ondertekent het convenant om te laten zien dat haar leden bereid zijn grootschalig te investeren in de verduurzaming van de sector en daarmee bij te dragen aan de transitie naar een schone en emissieloze bouwsector. Ondanks de ontoereikende financiële dekking en het beperkt bindende karakter van het convenant, moet het houvast bieden om met alle partijen de gestelde SEB doelen te bereiken.

De Vereniging van Waterbouwers blijft nauw betrokken bij het SEB en zet zich samen met de andere ketenpartijen in om invulling te geven aan het SEB en te blijven werken aan ondersteunende randvoorwaarden, zoals passende wet- en regelgeving en het hergebruik van materiaal.

Nieuwsgierig wie allemaal nog meer tekenen? Check het op opwegnaarseb.nl

Vereniging van Waterbouwers
De Vereniging van Waterbouwers is de werkgevers- en ondernemersorganisatie van aannemers en dienstverleners in de waterbouw.
Zij vertegenwoordigt circa 90 lid bedrijven in Nederland en nemen ongeveer 80% van het waterbouwvolume voor hun rekening. De lidbedrijven zijn actief in binnen- en buitenland op terreinen als landwinning, baggerwerk, kust- en oeverwerk, constructieve waterbouw, havenontwikkeling, bodemsanering en gebiedsinrichting. De waterbouw onderscheidt zich onder meer door het duurzame, kapitaalintensieve, innovatieve en internationale karakter. www.waterbouwers.nl

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..