Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Maritiem Courant | 2021 5 Voorbereidingen CO2-opslag Porthos in volgende fase

Voorbereidingen CO2-opslag Porthos in volgende fase

De pijpleiding vanuit de Rotterdamse haven naar de Noordzee. (illustratie: Porthos/Havenbedrijf Rotterdam)

Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell hebben zich aangemeld voor in totaal 2 miljard euro subsidie voor het Porthos-project voor CO2-afvang en -opslag in Rotterdam.

Jan van de Nes

Het offshore storage project Porthos moet vanaf 2024 jaarlijks 2,5 miljoen ton CO2 uit de industrie opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Het project is een samenwerkingsverband tussen Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en het staatsenergiebedrijf Nederland EBN. In totaal ging tussen 2008 en 2019 voor circa 4,5 miljard euro aan SDE-gelden naar verschillende projecten in Nederland. Daardoor kwam al ongeveer 42 miljoen ton CO2 minder in de atmosfeer terecht. Porthos realiseert een bijna even grote reductie, namelijk zo’n 37 miljoen ton CO2 in een periode van vijftien jaar.
Naar verwachting wordt de subsidie dit voorjaar aan de vier bedrijven toegekend en zullen de vergunningsprocedures eind 2021 kunnen worden afgerond.

Transportleidingen
De projectorganisatie Porthos (EBN, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam) begint dit jaar met de technische voorbereidingen voor het leggen van transportleidingen op land en op de zeebodem. Ook worden de bouw van het compressiestation en het aanpassen van het bestaande platform op zee voorbereid. De definitieve investeringsbeslissing voor Porthos moet in 2022 plaatsvinden. Afgelopen jaar zegde de EU al toe 102 miljoen euro bij te dragen.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..