Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 Zonovergoten Toekomst voor Scheepvaartinnovatie met Wattlab

Zonovergoten Toekomst voor Scheepvaartinnovatie met Wattlab

Wattlab Birdeye view.

In de toekomstontwikkelingen van de maritieme sector is een mooie rol weggelegd voor het programma: de Green Deal Validatieregeling. Dit programma, ontworpen om de transitie naar een schonere scheepvaart te versnellen, biedt bedrijven de mogelijkheid om hun duurzame beloften te laten valideren door gerenommeerde instanties zoals TNO en MARIN.

Bron: Netherlands Maritime Technology.

Met steun van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W), begeleiding van Netherlands Maritime Technology (NMT), en nauwe betrokkenheid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), helpt dit programma een nieuwe horizon voor duurzame innovaties in de scheepvaartindustrie te realiseren.

Een opvallende deelnemer aan dit baanbrekende initiatief is Wattlab, een bedrijf dat stellig beweert het brandstofverbruik van zeeschepen te kunnen verminderen met 2 tot 5 procent door het gebruik van zonnepanelen. Een veelbelovende technologie, maar de scepsis en voorbehoud bij rederijen weerhouden hen ervan om volledig voor deze innovatie te gaan. Hier komt de onafhankelijke validatie door TNO om de hoek kijken en is daarmee dus een perfecte partij om mee te doen met de validatieregeling.

De uitdaging van Wattlab
Wattlab staat voor de uitdaging om zijn veelbelovende claim te bewijzen in een sector waar elke procentuele vermindering van brandstofverbruik van cruciaal belang is voor zowel de kosten alsmede voor het reduceren van uitstoot. Zeeschepen, met hun immense brandstofconsumptie, vormen een ideale proeftuin voor Wattlab’s oplossing. Echter, de industrie blijft terughoudend vanwege het “to good to be true” gehalte van de belofte. Met de onafhankelijke validatie, uitgevoerd door TNO, moet hier helderheid in gaan verschaffen.

Aankondiging Validatie Traject met Wattlab
In de aankomende maanden zal TNO een diepgaand validatietraject uitvoeren op de belofte van Wattlab. Naast initiële impactbeoordelingen zullen daadwerkelijke tests op zeeschepen worden uitgevoerd om de haalbaarheid van de brandstofbesparingen te onderzoeken. De diversiteit in aandrijvingstechnologieën op verschillende schepen voegt een extra dimensie toe aan de uitdaging, maar TNO is vastbesloten een helder antwoord te gaan vinden op de vraag “Kloppen de beweringen van deze innovatie?”.

Belang voor de Industrie
De resultaten van dit traject zijn niet alleen van belang voor Wattlab en rederijen die willen verduurzamen, maar ook voor financiële instellingen die willen investeren in innovatieve technologieën. Het biedt waardevol inzicht in de werkelijke emissiereducties en de omstandigheden waarin deze technologie moet opereren.

We kijken met enthousiasme uit naar de resultaten van deze validatie en zullen onze leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen en resultaten. Samen zetten we koers naar een schonere toekomst voor de scheepvaart!

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..