Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2021 5 Duurzame scheepvaart een stap dichterbij dankzij Europese initiatiefwet

Duurzame scheepvaart een stap dichterbij dankzij Europese initiatiefwet

Vera Tax: "Laat de vervuiler betalen. Volle kracht vooruit voor schone zeeën en lucht!"

Het Europees Parlement stemt vandaag over een belangrijke initiatiefwet over de verduurzaming van de scheepvaart. PvdA-Europarlementariër Vera Tax is als schaduwrapporteur nauw betrokken bij de totstandkoming van het wetsvoorstel: “Wij zetten met dit voorstel een aantal belangrijke stappen als sociaaldemocratische fractie. Om de klimaatdoelen te halen, moet elke sector meedoen, dus óók de scheepvaart.”

Maar liefst 90% van alle goederen bereikt Europa via zee. Gezamenlijk zijn deze schepen verantwoordelijk voor 4% van de gehele Europese broeikasgastuitstoot, dat is evenveel als heel België uitstoot. Europese milieuwetgeving voor de maritieme sector bestaat er echter nauwelijks. Dat kan zo niet langer, vindt Tax:

“We willen de maritieme sector in het emissiehandelssysteem opnemen zodat deze sector gaat betalen voor haar CO2-uitstoot. Daarnaast investeren we in duurzame brandstoffen en aandrijving die geen broeikasgassen uitstoten, denk aan waterstof en windkracht. En in tegenstelling tot de luchtvaart heeft de scheepvaart nog een wereld te winnen als het gaat om digitalisering. Als je precies meet wanneer een schip aankomt in de haven, kan je net als bij vliegtuigen zorgen dat er tijdig een plek vrij is. Dit voorkomt urenlang met ronkende motor voor de haven dobberen. Tel uit je winst en energiebesparing.”

Laat de vervuiler betalen. Volle kracht vooruit voor schone zeeën en lucht!”

Vera Tax

Naast CO2 en methaan stoten schepen ook zwaveloxiden en stikstofoxiden uit, die verantwoordelijk zijn voor lucht- en watervervuiling. Dit heeft directe gevolgen voor de gezondheid van mensen.  Vera Tax: “Elke dag werken we hard aan het verduurzamen van de transportsector, zodat onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van een groene en gezonde planeet. Het is in 2021 niet langer acceptabel dat zo’n belangrijke sector als de scheepvaart nog altijd drijft op zeer vervuilende brandstoffen. Zo zullen we onze klimaatdoelstellingen nooit halen. We hebben geen tijd te verliezen om nu de juiste keuzes te maken voor een groene, gezonde toekomst.”

Vandaag stemt het Europees Parlement over de amendementen en morgen vindt de finale stemming plaats. Deze initiatiefwet vormt een duidelijke oproep aan de Europese Commissie om snel met wetgeving voor de verduurzaming van de maritieme sector te komen.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..