Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Duurzame Scheepvaart MGZN | 2021 5 Future Proof Shipping: twee op waterstof erbij

Future Proof Shipping: twee op waterstof erbij

Waterstof-FPS-sectie MS Maas. (Foto's FPS)

Future Proof Shipping koopt dit jaar nog twee containerschepen om te laten ombouwen voor volledig emissieloze voortstuwing. Samen met NPRC en de HTS Group zet het in op twaalf binnenvaartschepen die voor 2025 op waterstof varen. ,,We willen de verandering versnellen.”

De Maas is het eerste schip waarvoor het Rotterdamse bedrijf in juli 2021 van de CCNR de positieve aanbeveling kreeg voor de retrofit naar waterstof. Hiermee had FPS een primeur. ,,Daarmee open je deuren voor anderen en dat is precies waarvoor we zijn opgericht. Dat wil niet zeggen dat het een makkelijk te leggen puzzel is; technisch, financieel en commercieel. Uit het traject met de Maas en gesprekken met verladers hebben we geleerd dat de duur van een project een uitdaging is. Voor verladers is het te weinig concreet wanneer een schip uiteindelijk beschikbaar komt”, vertelt Marjon Castelijns, manager business development van FPS.
,,Daarom werken we voor de nieuwe schepen van 110 en 135 meter al vooruit aan het ontwerp voor emissieloos varen en het zoeken van vracht. Binnen tien jaar willen wij acht binnenvaartschepen en twee kustvaarders emissieloos hebben varen, op waterstof of batterijen.”

Grote slag
Future Proof Shipping is partner in het RH2INE Kickstart ITW-project om waterstof snel en veilig toegankelijk te maken voor internationaal transport van goederen door Europa. De ambitie is om over vier jaar minimaal twaalf schepen op waterstof te laten varen op de Rijn corridor en vier waterstofvulstations te realiseren. Samen met NPRC en de HTS Group werkt FPS hard aan het binnenhalen van fondsen. ,,Zo kunnen we met elkaar in een keer een grote slag maken, in ombouw en nieuwbouw. Ombouw gaat sneller dan nieuwbouw. Bovendien neem je een conventioneel schip uit de vloot en zet ’m schoon terug, wat de transitie verder versneld.”

Grijs of groen
De Maas zal varen op groene waterstof geproduceerd vanuit de chemische industrie. ,,Wij gaan ervan uit dat de komende jaren voldoende groene waterstof komt. Met de ombouw van deze aantallen wakkeren we de vraag ook aan. Leveranciers kloppen nu al op onze deur.” En de verladers? ,,Ook bij hen zien we de interesse duidelijk toenemen, in elk geval bij de koplopers. Dat zij veelal consumentgerichte bedrijven. Omdat zij niet altijd een schip volledig kunnen vullen, zoeken we nu voor bijvoorbeeld de route Rotterdam-Duisburg meerdere verladers om vrachten te combineren. We werken toe naar eind 2023. Een hele uitdaging.”

Ombouw


De hoofdmotor en de boegschroefmotor van de Maas worden door de Holland Shipyards Group vervangen door elektrovoortstuwingsmotoren. Deze worden gevoed door een 825 kW PEM brandstofcelsysteem (type PEM-Proton Exchange Membrane) en een Lithium ion batterijenpakket van in totaal zo’n 500kWh. De brandstofcellen worden gevoed door waterstof, opgeslagen in 40ft tankcontainers onder druk van 300 bar. Deze worden omgewisseld en gevuld op locatie bij de waterstofleverancier. De overslag vindt plaats op terminals van partner BCTN of op een terminal in de buurt van de waterstofleverancier in Antwerpen. Het aandrijfsysteem en opslag nemen vier containerplaatsen in beslag. De Maas kan 104 40 ft containers vervoeren en vaart onder een langdurig contract tussen de Rotterdamse Maasvlakte en een BCTN Terminal België.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..