Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 In 2025 meerdere Rotterdamse terminals gereed voor import waterstof

In 2025 meerdere Rotterdamse terminals gereed voor import waterstof

Rotterdamse terminals

In de Rotterdamse haven bereiden de eerste bedrijven zich intensief voor op het opslaan, verwerken en doorvoeren van waterstof, een kansrijke energiedrager waarmee bedrijven de transitie kunnen maken naar klimaatneutraliteit.

Bron: Port of Amsterdam

Dit blijkt uit een studie van het Havenbedrijf naar de ontwikkeling van importterminals voor waterstof in Rotterdam. Het Havenbedrijf overlegde daarvoor met een groot aantal Rotterdamse bedrijven en liet enkele onderzoeksbureaus deelstudies verrichten naar de benodigde randvoorwaarden op het gebied van nautiek, veiligheid, milieu en ruimte.

Lees meer over de energie transitie in de Rotterdamse regio.

Goede uitgangspositie

De Rotterdamse haven heeft een goede uitgangspositie voor de import, overslag en doorvoer van deze nieuwe energiedrager:

  • De vraag naar deze relatief schone energiedrager neemt naar verwachting toe tot 20 Mton in 2050, waarvan ca. 18 Mton geïmporteerd zal worden.
  • Rotterdam is al bekend met waterstof in de industrie en de overslag van waterstofdragers zoals ammoniak. Daarnaast heeft de haven ervaring met de overslag van koude energiegassen zoals LNG en chemicaliën zoals methanol. Dit kan ingezet worden voor de nieuwe vormen van waterstof die verwacht worden: vloeibare waterstof, ammoniak en LOHC’s. De omvangrijke, bestaande Rotterdamse tankopslag en infrastructuur voor waterstof(dragers) maakt deze haven extra aantrekkelijk als importlocatie. Bedrijven kunnen bestaande assets voor fossiele energie doorontwikkelen voor waterstof(dragers).
  • In alle havengebieden – van Pernis tot en met de Tweede Maasvlakte – is potentie om waterstof te kunnen importeren. Afhankelijk van de volumes is zowel vanuit ruimtelijk en veiligheidsperspectief, als vanuit milieu en nautiek bezien, waterstofimport in elk van deze havengebieden mogelijk. Vier bedrijven, actief in raffinage, energie en tankopslag, bereiden zich actief voor op het importeren van waterstof. Zij hebben naar het zich laat aanzien zowel de fysieke als de vergunningsruimte om waterstof in verschillende vormen te importeren, verwerken en exporteren per 2025. Daarnaast zijn meerdere bedrijven zich aan het voorbereiden om fysieke en/of milieuruimte vrij te spelen middels een transitie in het bestaande portfolio aan producten.
    De unieke nautische toegang creëert geen beperkingen voor het veilig verschepen van waterstof in Rotterdam.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..