Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 KICK-OFF PROJECT ZERO: SAMENWERKEN VOOR EEN DUURZAMERE BINNENVAART IN DE REGIO DRECHTSTEDEN

KICK-OFF PROJECT ZERO: SAMENWERKEN VOOR EEN DUURZAMERE BINNENVAART IN DE REGIO DRECHTSTEDEN

Open innovatieproject Refit Alliantie gestart.

Goed nieuws voor de regio Drechtsteden als het gaat om het verduurzamen van de binnenvaart. De subsidieaanvraag voor het eerste open innovatieproject, ingediend via de Roadmap Duurzaam Varen, is onlangs goedgekeurd. Dit project maakt onderdeel uit van de lopende Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem en heeft als doel om de verduurzaming in de binnenvaart op gang te brengen. Hoe? De regio Drechtsteden wil de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid versterken aan de hand van een open innovatie aanpak om innovaties te versnellen, op het gebied van emissiereductie van binnenvaartschepen.

Bron: Deal Drecht Cities

Het open innovatieproject ‘Refit Alliantie Duurzame Binnenvaart’, ook wel project ZERO genoemd, start met zeventien partners in de beginfase. Komende periode kunnen meer partners zich aansluiten bij dit project. De partners zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid en brengen ieder hun eigen specialisme en expertise in. Project ZERO is onderdeel van de Refit Alliantie, een breder samenwerkingsverband in de regio Drechtsteden, waarbij alle betrokken partners zich inzetten voor grootschalige en betaalbare verduurzaming van de binnenvaartsector.

OPEN INNOVATIE AANPAK
Binnen project ZERO werken de betrokken partners samen aan de hand van een open innovatie aanpak, om zo meer kennis en ideeën te genereren. Hierdoor kunnen de betrokken stakeholders profiteren van gedeelde kennis, subsidiemogelijkheden en innovatiekracht. Deze gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk om complexe uitdagingen en verduurzamingsrisico’s in de maritieme sector aan te pakken én de noodzakelijke transitie in de sector te versnellen.

NUT EN NOODZAAK
Tijdens de Kick-Off bijeenkomst gaven alle aanwezige partners aan nut en noodzaak in te zien om samen te werken en kennis te delen, om zo concrete stappen te zetten binnen de verduurzamingsopgave. Naast een introductie van alle partners, werd aangegeven op welk gebied de partners van plan zijn om een bijdrage te leveren.
Het vraag gestuurd onderwijs, specifiek gericht op de bouw en ombouw van zero-emissie binnenvaartschepen in de regio Drechtsteden, vormt daarnaast een belangrijke pijler binnen project ZERO.

OVER SMART DELTA DRECHTSTEDEN
Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de Drechtsteden wonen. Samen bouwen zij aan meer woningen, nieuwe energie, slimme technologie, toegepaste innovatie, banen van nu en de toekomst en een betere bereikbaarheid van de regio. Samen met Gorinchem hebben de Drechtsteden-gemeenten in 2020 én 2023/2024 de Regio Deal toegekend gekregen om de ambities van de regio te helpen realiseren. Zo gaan we slim samen vooruit.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..