Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 MINISTERIE EZK INVESTEERT 52,9 MILJOEN IN MARITIEME R&D

MINISTERIE EZK INVESTEERT 52,9 MILJOEN IN MARITIEME R&D

Maritiem Masterplan

Rotterdam, 30 november 2021 | Gisteren werd bekend dat 3 consortia van maritieme bedrijven en kennisinstellingen in totaal 52,9 miljoen toekend hebben gekregen vanuit de RDM-subsidieregeling van het ministerie van EZK. De regeling is bedoeld om teruglopende investeringen in R&D tegen te gaan in de sectoren maritiem, automotive en luchtvaart. Via de maritieme R&D projecten wordt slimme kennis en technologie binnen Nederland ontwikkeld voor de verduurzaming van de scheepvaart. De toekenning van de subsidie is een belangrijke eerste stap voor het realiseren van het Maritiem Masterplan, een plan om wereldwijd leidend te worden in de bouw en het gebruik van slimme, schone en veilige schepen. In 2030 wil de sector 50 emissieloze schepen in de vaart hebben.

Met de RDM-regeling kunnen bedrijven en onderzoeksinstellingen investeringen in R&D co-financieren op het gebied van verduurzaming en digitalisering. De belangstelling vanuit de 3 sectoren is groot. Sinds mei dit jaar hebben 26 consortia aanvragen ingediend met een omvang van €530 miljoen. In totaal gaat het om 214 unieke organisaties, waarvan 60% mkb. De subsidiebehoefte van €337 miljoen overstijgt de beschikbare €150 miljoen, en de subsidies zijn op basis van de aanvragen toegekend aan projecten binnen de drie sectoren. Van de 9 maritieme consortia die projectaanvragen hebben ingediend, zijn er 3 gehonoreerd. Zij hebben een subsidiebedrag toegekend gekregen van 52,9 miljoen voor de ontwikkeling van methanol en waterstof als alternatieve energiedragers en de eliminatie van de uitstoot van broeikasgassen van LNG-aangedreven schepen.

Aanvraag Nationaal Groeifonds
De kwalitatief goede voorstellen die geen RDM-subsidie ontvangen, worden mogelijk opnieuw in beschouwing genomen via de aanvraag die de Nederlandse maritieme sector heeft ingediend voor toekenning van 365,6 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Het gevraagde bedrag is bedoeld voor gezamenlijke ontwikkeling van slimme en emissieloze kennis en technologie binnen Nederland, demonstratie van deze technologie aan boord van 20 schepen van de Rijksvloot en 30 schepen van Nederlandse reders én de ontwikkeling van proeftuinen voor digitaal ontwerp en gerobotiseerde productie. Emissieloze schepen worden zo betaalbaar en de Nederlandse maritieme sector wordt koploper in de maritieme energietransitie.

Volgens doorberekeningen leidt uitvoering van dit Maritiem Masterplan tot 20% verlaging van bouwkosten, 25% meer slimme emissieloze schepen gebouwd in Nederland door een verbeterde concurrentiepositie, 5% toename in werkgelegenheid, €2,2 miljard toename van economisch verdienvermogen in 2040 en 15,4 megaton reductie van schadelijke emissies (CO₂, NOx en fijnstof) in 2040 met een gekapitaliseerd effect van €3,6 miljard.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..