Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Duurzame Scheepvaart MGZN | 2020 5 Ook zeeschepen moeten aan de stekker

Ook zeeschepen moeten aan de stekker

Aanleg walstroom Calandkanaal. (Foto: Danny Cornelissen)

In navolging van de binnenvaart gaan in Rotterdam ook zeeschepen aan de stekker. In 2030 moet een groot deel van de zeeschepen die in de stad aanmeren, verplicht gebruik maken van walstroom zodat vervuilende generatoren kunnen worden uitgezet. De haven moet zo schoner worden.

Net als andere havens, in Scheveningen krijgen zeeschepen ook al stroom opgewekt door windmolens, moet de lucht in de Rotterdamse haven een stuk schoner worden. Daarover zijn het havenbedrijf en de gemeente het met elkaar eens. De komende vijf jaar wordt er gas gegeven om dit voor elkaar te krijgen. Daarmee is vorig jaar al een start gemaakt met een mobiele proefopstelling voor stroom voor zeeschepen aan de Parkhaven. Ook de ferry van Stena Line in Hoek van Holland gebruikt al langere tijd walstroom om hinder voor de omgeving te beperken.

BESPARING
Zeeschepen gebruiken afgemeerd aan de kade jaarlijks net zoveel elektriciteit als 250.000 tot 300.000 huishoudens in de Maasstad, stelt het havenbedrijf. Daardoor komt onder meer 600.000 ton CO2 en 8.000 ton stikstof in de lucht. Door de walstroomstrategie kan in 2030 een besparing van 200.000 ton CO2 worden geboekt, verwachten de betrokkenen.

AMBITIEUS
Volgens duurzaamheids-wethouder Arno Bonte is het plan een belangrijke stap in het verduurzamen van de haven: ,,Met walstroom sluiten we schepen aan op een schone energiebron. Daarmee voorkomen we luchtvervuiling en geluidsoverlast. Dat is fijn voor omwonenden en prettig voor natuurgebieden. De haven wordt weer een stuk groener.”
Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, spreekt van een ambitieus, maar pragmatisch plan. ,,We gaan nu acht tot tien walstroomprojecten opzetten voor diverse typen zeeschepen. Dat doen we samen met de bedrijven in de haven en met de rederijen. Van die projecten leren we en dan zal blijken of het sneller kan of langzamer moet.” De uitkomsten worden in 2025 opnieuw bekeken.

BINNENVAART
Op de ruim openbare 500 binnenvaartplekken in Rotterdam is walstroom al jaren verplicht net als op veel andere locaties in Nederland. In ons land bestaat walstroom al tien jaar. De binnenvaart hoeft geen aggregaat meer op diesel te laten draaien voor stroom aan boord. Daardoor vermindert de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Ook binnen de Europese Unie is veel aandacht voor walstroom. Langs grote rivieren als de Maas, Waal, Rijn Seine en Donau is inmiddels walstroom aangelegd. Nederland is daarin met de bedrijven Seijsener en Invotum een hele belangrijke speler.

Havenbedrijf Rotterdam: ‘In 2030 een besparing van 200.000 ton CO2’

DRIE PIJLERS
Omdat er grote verschillen zijn tussen schepen en locaties waar ze afmeren, kent de walstroomstrategie van Rotterdam drie pijlers. De eerste is met name gericht op de kwaliteit van de leefomgeving door publieke kades in stedelijk gebied van walstroom te voorzien. Doel is dat deze ‘stekkerstroom’ in 2030 voor 90 procent gebruikt wordt door de bezoekende schepen. Daarnaast onderzoekt Rotterdam de mogelijkheden van walstroom op private kades nabij bij stedelijk gebied. De tweede pijler kenmerkt zich door ‘grote stappen waar dat kan’. Het streven is om voor ferries, roll-on roll-off-, offshore- en cruiseschepen walstroomvoorzieningen aan te leggen die in 2030 ook voor 90 procent worden gebruikt. Voor de containersector ligt de ambitie op 50 procent gebruik van walstroom in 2030 voor de grote schepen (10.000+ TEU). In de derde pijler gaat het om het ontwikkelen van innovaties voor bijvoorbeeld natte bulkschepen waarvoor nu nog onvoldoende mogelijkheden voor walstroom zijn. ,,Ons doel is om de komende jaren acht tot tien concrete walstroomprojecten te realiseren, verdeeld over de drie pijlers Naar schatting is daarvoor in totaal ongeveer 125 miljoen euro nodig. Dit kan voor het grootste deel worden opgebracht door de betrokken bedrijven, de gemeente en het Havenbedrijf. Daarnaast zal er nog zo’n 50 miljoen euro subsidie nodig zijn’’, aldus een woordvoerder van het Havenbedrijf.


De Thialf Heerema in het Calandkanaal. Offshore en zeeschepen moeten in Rotterdam aan de walstroom. (FOTO: KEES TORN/HAVENBEDRIJF ROTTERDAM)

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..