Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Duurzame Scheepvaart MGZN | 2020 5 Op Koers voor 30 emissieloze schepen

Op Koers voor 30 emissieloze schepen

Zero emission-schepen van diverse formaten en in verschillende toepassingen ARTIST IMPRESSION MARIN

Met een filmpje over de toekomst, het water bijna opspattend van het beeldscherm, heeft het maritieme Topconsortium Kennis en Innovatie een belofte wereldkundig gemaakt. Over tien jaar varen er 30 Nederlandse emissieloze schepen.

,Nederland moet wereldleider worden op het gebied van duurzame scheepsbouw en scheepvaart”, doet Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land daar nog een schepje bovenop. Hij deed zijn uitspraak tijdens een online innovatie evenement van het TKI in november waar de doorontwikkeling van duurzame technologieën centraal stond. Het ging daarbij om diverse vaartuigen, variërend van de Rijksrederij en Defensie tot aan commerciële schepen; voor zowel de binnenwateren als de oceanen.

METHANOL
Daarbij moet worden gedacht aan elektrisch varen, waterstof of methanol als alternatieve brandstof, het gebruik van lichter materiaal zoals aluminium of innovatieve scheepsontwerpen. ,,Naast de opgave om tot verduurzaming van de nieuwbouw te komen, zal ook de bestaande vloot vergroend moeten worden om aan klimaatdoelstellingen te voldoen’’, aldus Verkerk. Tenminste vijf schepen ondergaan een retrofit. Onder meer de Nexus van Van Oord is gepresenteerd als studie voor de overstap van fossiele brandstof naar methanol. Het schip met een dieselelektrische machinekamer, een divers vaarprofiel (varen en werken) en 90 bemanningsleden, is gemaakt om kabels te leggen voor offshore windparken. ,,Een uitdaging’’, sprak Job Voormolen van reder Van Oord tijdens het evenement. ,,En fijn om nieuwe kennis met elkaar te genereren. We hebben het geluk bij deze studie dat de Nexus veel ruimte onderdeks heeft, waardoor we een oplossing konden bedenken voor het bijbouwen van 1300 kuub methanoltanks zonder grote compromissen te doen op bijvoorbeeld de lading die we kunnen meenemen of de werkbaarheid.’’


NIET LANGER TOEKOMSTMUZIEK
Het komt steeds dichterbij: varen op waterstof, batterijen en methanol. De eerste binnenvaartschepen wachten op de vergunningen om te worden omgebouwd. Ook de zeevaart kiest voor meer hybride, energiebesparende en schone schepen.

FINANCIERING
De sector legt 75 procent zelf neer voor financiering van het masterplan en vraagt 250 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds of het Europese Recovery & Resilience Fund (RRF). Bij monde van directeur Annet Koster sprak de KNVR ook haar commitment uit aan het maritieme masterplan, dat onderdeel is van de Green Deal. ,,We doen dit samen als maritieme sector. We willen, durven en zullen het doen.”


De Nederlandse maritieme sector staat borg voor ongeveer 680.000 banen en 72 miljard euro per jaar aan toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..