Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Duurzame Scheepvaart MGZN | 2021 5 PureBlue Water blijft innoveren in duurzame waterzuivering aan boord

PureBlue Water blijft innoveren in duurzame waterzuivering aan boord

PureBlue Water timmert hard aan de weg. Het bedrijf uit Zeeland is gespecialiseerd in afvalwaterzuiveringsoplossingen. In de maritieme sector is het vooral bekend om de technologie en compacte installaties waarmee afvalwater op schepen op biologische wijze wordt gezuiverd. Ook voor het Rotterdamse toekomstproof opleidingsschip Ab Initio bouwde PureBlue een zuiveringsinstallatie: de kleinste tot dusver. Dat […]

PureBlue Water timmert hard aan de weg. Het bedrijf uit Zeeland is gespecialiseerd in afvalwaterzuiveringsoplossingen. In de maritieme sector is het vooral bekend om de technologie en compacte installaties waarmee afvalwater op schepen op biologische wijze wordt gezuiverd. Ook voor het Rotterdamse toekomstproof opleidingsschip Ab Initio bouwde PureBlue een zuiveringsinstallatie: de kleinste tot dusver. Dat heeft geleid tot verdere doorontwikkeling en nieuwe innovaties.

Al het leven op aarde is fundamenteel afhankelijk van water. In die wetenschap heeft PureBlue Water zichzelf een bijzondere missie gesteld. Het van de natuur geleende water geven zij in vitale staat terug en op een duurzame manier. PureBlue erkent de noodzaak voor een circulaire economie. Daarbij gaat het niet alleen om het zuiveren van water, maar ook om hergebruik, het verminderen van water-, energie- en chemicaliënconsumptie, het terugwinnen van grondstoffen en kringloopsluiting. Het bedrijf is ook zeer actief op het gebied van awareness rondom schoon en gezond.

Microbellen
Het werkterrein is dan ook breed: glastuinbouw, industrie, agricultuur, green cities en de maritieme sector, waarin de riviercruisevaart een prominente afnemer is. Voor afvalwater aan boord geldt strikte Europese regelgeving. PureBlue Water biedt met zijn installatie InnoPack++ Marine een biologische en energiezuinige oplossing om het water te zuiveren met gebruik van microbellen.
,,Met behulp van MBBR (moving bed biofilm reactor)-technologie worden de in het water aanwezige afvalstoffen door bacteriën op biologische wijze afgebroken’’, vertelt Sven Wittiber van het in Kapellebrug gevestigde bedrijf. ,,Deze organismen zitten vast op speciale dragers met een grote actieve oppervlakte, die door het water kolken. Dit zorgt voor de optimale opname van zuurstof en afvalstoffen door de bacteriën en een efficiënte afvalwaterzuivering. Deze specifieke groei op dragers zorgt bovendien voor extra bescherming van de bacteriën, resulterend in een zeer robuuste afvalwaterzuivering en een beperkte productie van slib.’’

Minder energie
,,De InnoPack++ is een installatie die door zijn compacte omvang – het kleinste systeem op de markt – zes keer minder energie verbruikt dan conventionele apparatuur’’, aldus Sven Wittiber. ,,Daarnaast gebruikt ons systeem geen membranen. Dit voorkomt kosten voor vervanging, reiniging en het stilleggen van de unit. Verstopping van het systeem is ook uitgesloten.’’
PureBlue Water levert het complete systeem, waaronder het vacuümsysteem voor de afvoer van het toiletwater. Het vaak vethoudende water uit de keuken krijgt al een voorbehandeling met een grease-separator. Dit voorkomt dichtslibbende leidingen. De InnoPack++ zuivert zowel het water uit toilet (zwart) en sanitair (grijs), als het keuken- en wasserijwater tot een hoge kwaliteit dat volgens Europese eisen veilig geloosd kan worden.
Sven Wittiber: ,,De kleine hoeveelheid slib wordt vervolgens afgescheiden met behulp van een innovatief geautomatiseerd flotatie systeem. Een gordijn van microbellen drijft het slib opwaarts en concentreert het, waarna het afgevoerd wordt naar de aanwezige slibtank. De lagere slibvolumes resulteren in lagere afvoerkosten, minder afvoer momenten en kleinere slibtanks. Via PureControl++ wordt de gehele installatie op afstand gemonitord en gecontroleerd waardoor de operationele organisatie minimaal is.”

Opleidingsschip AB Initio
Dankzij het compacte design kan de installatie gemakkelijk ingepast worden in plaats-gelimiteerde technische ruimten. ,,Onze InnoPack++ Marine is gericht op riviercruises. Maar voor sommige schepen met minder personen aan boord kunnen we de installatie nog kleiner bouwen. Zo hebben we voor het opleidingsschip AB Initio van de STC Group een InnoPack++ geleverd in een super compacte vorm. Door slim engineeren en in nauwe samenwerking met de klant zijn we tot een ontwerp gekomen dat weinig ruimte in beslag neemt en toch dezelfde resultaten heeft als zijn grote broer.’’

InnoPack++ Mini
De AB Initio was een opmaat naar een nieuwe innovatie: De InnoPack++ Mini. ,,We zien dat ook voor kleinere schepen het milieu steeds belangrijker wordt. Ook daar speelt natuurlijk het probleem van ruimte. Daarom ontwikkelden we een waterzuiveringsinstallatie met het formaat van een koelkast, die op vrijwel elk schip kan worden ingepast. Deze InnoPack++ Mini is specifiek bedoeld voor schepen met een bemanning tot tien personen. Het is de perfecte oplossing om afvalwater op binnenvaartschepen te zuiveren en veilig te lozen op onze wateren. Zo nemen we weer een volgende stap in gezonder water.’’

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..