Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2020 5 Scannen is zo gebeurd, daarna begint het echte werk pas

Scannen is zo gebeurd, daarna begint het echte werk pas

Diverse toepassingen van scannen.

Het is alweer méér dan twintig jaar geleden dat Advies- en Ingenieursbureau Vranken BV werd opgericht. Sindsdien is er veel veranderd. In het begin bestonden de werkzaamheden hoofdzakelijk uit schade-expertise en inspectiewerkzaamheden. Daarnaast werden er op kleine schaal scheepsbouwkundige berekeningen en tekeningen gemaakt. De toenemende vraag daarnaar heeft er in 2012 toe geleid dat de expertisetak werd afgestoten. Sindsdien verzorgt Vranken BV samen met het in 2008 opgerichte Tanktech BV een breed scala aan werkzaamheden.

In 2008 werd Tanktech BV geaccrediteerd voor het kalibreren van ladingtanks. In eerste instantie werden de tanks met de hand opgemeten. ,,Met de hand meten was niet ideaal. De hogere delen van de tank waren zonder ladders onbereikbaar. Het gesjouw met de ladders was vervelend en bovendien óók niet altijd even veilig’’, zegt Henry Vranken. De zoektocht naar een oplossing heeft uiteindelijk geleid tot het gebruik van 3D-scanners. ,,3D-scanners hebben het voordeel dat ze in relatief korte tijd de tanks in beeld kunnen brengen.’’ Aan de hand van de ‘puntenwolk’ wordt een nauwkeurig 3D-model van de tank gemaakt waarmee het volume kan worden berekend. Voor de klant heeft dat het voordeel dat de opnametijd aan boord relatief beperkt is. ,,Een twaalf-tanks tanker kunnen we nu binnen 2½ uur inmeten’’, zegt Henry Vranken.

SCANNEN ZONDER BETREDEN TANKS
Daarnaast is er recent een methode ontwikkeld waarbij het niet meer noodzakelijk is om de tank te betreden, “aan boord zijn we dan wat langer bezig, echter kan het ontgassen van de tank achterwege blijven”. Een explosieveilige tankatmosfeer blijft uiteraard noodzakelijk. Deze methode biedt ook een oplossing voor klanten die ‘gewoon’ snel een indruk van de inwendige toestand van de tank willen krijgen. “De trunkdeksel hoeft hierbij niet eens geopend te worden” zegt Henry, het resultaat is een heldere ‘3D-foto’ van de tank’ Overtuigd van de toekomst van 3D-scanning is Vranken op zoek gegaan naar meer toepassingen. Inmiddels raken meer en meer bedrijven overtuigd van de toegevoegde waarde die het gebruik van een 3D-scanner kan bieden.

VAN SCAN TOT…HULP BIJ SCHADEBEOORDELING
Het scannen is een kleine eerste stap in het gehele traject. Daarna begint het echte werk, het modelleren van de scans. Hoe lang we daarmee bezig zijn hangt af van wat de klant ermee wil. Een schade-expert zal enkel gebaat zijn bij het verkrijgen van een beeld van de schadeomvang. ,,In dat geval kunnen we aan de hand van de scans de vervormingen inzichtelijk maken. Ook kunnen de afmetingen van de schade en constructiedelen ‘van achter het scherm’ worden bepaald. Een goede en nauwkeurige scan kan heel nuttig zijn bij het maken van de tenderlijsten en expertiserapporten.’’

PRODUCTIE-INFORMATIE VOOR DE REPARATIE/OMBOUW
Met 3D-retrofit kan de situatie van vóór de schadevaring gemodelleerd worden. Indien er een onbeschadigde zijde is,
kan die als basis dienen voor de vorm
van de reparatiedelen. Is die er niet dan wordt in overleg met de klant de nieuwe vorm gemodelleerd. Na akkoord van de klant wordt het model uitgewerkt tot op productieniveau. Dat wil zeggen: inclusief lijnenplan, snijfiles, vormmallen assembly-drawings etc.
Ook wordt Vranken regelmatig door machinefabrieken benaderd. Nadat Vranken aan boord is geweest weten de specialisten precies hoe de machinekamer is ingedeeld en hoeveel ruimte er beschikbaar is.

BEPERKING TIJDVERLIES
Door het scannen kan de reparatieduur beperkt worden. Een schip kan in principe gescand worden vóórdat het aankomt bij de werf. Dit stelt de werf in staat de werkzaamheden voor te bereiden vóórdat het schip aan de werf komt. Dit scheelt vaak aanzienlijk verlette tijd voor de eigenaar. Voor de werf is er het voordeel dat de secties in veel gevallen ‘binnen’ gebouwd kunnen worden. Daarnaast kan de klant al een eindresultaat te zien krijgen vóórdat er begonnen wordt met de reparatie. Dat kan veel discussie en tijdsverlies voorkomen.

OP VOORHAND SCANNEN
We zijn ook in gesprek met een klant die zijn schip gescand wil hebben zelfs vóórdat er schade is ontstaan. Mocht er iets gebeuren dan is alle benodigde informatie direct beschikbaar. “ik wil gewoon mijn schip zo snel mogelijk weer in de vaart hebben, het scannen is een éénmalige uitgave waar we heel lang voordeel van kunnen hebben”, zo redeneert hij.

BEKENDHEID MET 3D-SCANNEN Het aantal bedrijven dat het nut van
3D-scanning inziet, neemt gestaag toe.Zo zijn we onlangs door Shipyard Millingen benaderd met de vraag of we een achterschip konden scannen waarvan de tunnel verbouwd moest worden. Nadat het ontwerp door de straalbuisleverancier was goedgekeurd hebben we de snijfiles, vormmallen etc gemaakt. Daarmee was de werf in staat om de ombouw op efficiënte wijze af te ronden. ,,Toch merken we dat nog veel bedrijven onbekend zijn met 3D-scanning’’, besluit Henry Vranken. ,,Daar is voor de sector nog een flinke slag te slaan.’’

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..