Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2021 5 Succesvolle testresultaten voor Ocean Battery

Succesvolle testresultaten voor Ocean Battery

Ocean Battery.

Groningen – 7 juli 2021. In de Eemshaven sloot Ocean Grazer BV met succes de eerste live testfase af van het energieopslagsysteem Ocean Battery. “De technische werking en de efficiency hebben we met dit prototype al kunnen bewijzen, nu is het tijd voor de volgende stap”, aldus CEO Frits Bliek. “De energietransitie kan niet slagen zonder energieopslag. Wij zijn er klaar voor, de markt ook.”

Ocean Battery is een modulair systeem dat op de zeebodem bij de windturbines wordt geplaatst, flexibel inzetbaar, ongeacht de schaal en de omstandigheden. De werking van Ocean Battery lijkt op een waterkrachtcentrale, zoals een dam. Dit is een duurzame, beproefde techniek waarbij nauwelijks enig onderhoud komt kijken.

Hoe werkt het systeem
Bliek: “We plaatsen een reservoir gevuld met water op de bodem van de zee. Om energie op te slaan pompt Ocean Battery dit reservoir leeg tegen de druk in van de zee. Op het moment dat er vraag is naar energie stroomt het water terug het reservoir waarmee turbines worden aangedreven die elektriciteit opwekken. Dit is een zeer efficiënt proces en de technologie uiterst betrouwbaar.”

Test
Ocean Battery wordt via een zorgvuldig uitgestippelde route getest om tegen relatief lage kosten de hoogste risico’s te kunnen ontdekken en uitsluiten. Voor de volgende fase verhuist het project naar een zandafgraving, waar op de bodem een model op werkelijke schaal wordt geplaatst met de afmetingen van 70 bij 70 meter. Hier zijn de condities nagenoeg hetzelfde als op de zeebodem, waar Ocean Battery uiteindelijk haar werk zal gaan doen. Pas ná het slagen van deze fase wordt het systeem op open zee getest.

“Energieopslag is de missing link in de energietransitie”

Demo
In de zandafgraving wordt het testmodel aan drijvende zonnepanelen gekoppeld. “Zo kunnen we meteen laten zien dat het systeem zowel technisch als economisch uitstekend werkt”, vertelt Bliek. “Dat is interessante informatie voor producenten en andere stakeholders waarbij je ziet dat Ocean Battery zich ook prima combineert met andere productievormen van hernieuwbare energie”. In 2023 kan het systeem in gebruik worden genomen en is het gecertificeerd.

Nut en noodzaak van energieopslag
De capaciteit van offshore windparken in Europa moet groeien naar 300 GW in 2050. Deze productie laat zich niet leiden door de marktvraag maar door het weerbericht; als het hard waait ontstaan er pieken in de productie. Het netwerk raakt overbelast en de prijzen worden negatief, dan worden de turbines noodgedwongen stilgezet. Waait het niet hard genoeg, dan draaien de turbines evenmin.

Verdienmodel
Daarom moet het systeem kantelen: van vraag- naar aanbodgericht. Bliek: “Het matchen van vraag en aanbod is dan ook de grootste uitdaging als je op grote schaal zonne- en windenergie wilt kunnen leveren. Zonder efficiënte opslag op locatie dreigt windenergie aan haar eigen succes ten onder te gaan, want de investeringen moeten wel worden terugverdiend.”
Ocean Battery maakt dit mogelijk. Overtollige energie wordt opgeslagen en gecontroleerd geleverd. Er zijn geen uitbreidingen nodig in de infrastructuur. Je kunt bovendien meer windturbines in een windpark plaatsen waardoor het rendement per vierkante kilometer op zee toeneemt. De Noordzee lijkt oneindig groot, maar ook daar is de ruimte beperkt door activiteiten als scheepvaart en visserij.

Ecologisch verantwoord
In tegenstelling tot andere opslagsystemen die momenteel worden ontwikkeld, gebruikt Ocean Battery geen chemicaliën maar uitsluitend water, in een gesloten circuit. De ‘batterij’ kan oneindig worden opgeladen en ontladen. Ocean Battery is efficiënt, duurzaam en ecologisch verantwoord; voor de bouw en productie zijn geen schaarse materialen of schadelijke stoffen nodig. De structuur op de zeebodem van Ocean Battery vormt een habitat voor zeebodemleven.

Waterstofeconomie
Een andere kans ligt in de mogelijkheid om het productieoverschot van windenergie om te zetten in waterstof. Ocean Battery buffert dit overschot en levert een constante stroom aan de electrolyzers die daardoor continu waterstof kunnen produceren. Bliek: “Daarmee wordt waterstof ook voor de markt veel aantrekkelijker.”

Toekomstbeeld
Bliek: “De eerste windparken op zee worden momenteel gebouwd zonder subsidie. Daarmee kunnen we de sneller en op een economisch verantwoorde manier uitbreiden naar meer en grotere windparken.
Zo helpt Ocean Battery over te schakelen naar een volledig duurzame stroomproductie zonder dat de leveringsgarantie in het geding komt. Dat we de klimaatverandering een halt toe willen roepen, daar is iedereen het over eens. Energieopslagsystemen brengen deze klimaatdoelen sneller binnen handbereik. De technologie ligt er, laten we hem in gaan zetten! We zijn er klaar voor!”

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..