Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2021 5 Vera Tax gaat scheepvaartsector verduurzamen vanuit Europa

Vera Tax gaat scheepvaartsector verduurzamen vanuit Europa

Vera Tax.

De sociaaldemocraten in het Europees Parlement hebben Vera Tax benoemd als vertegenwoordiger om te onderhandelen over de ambitieuze Europese wetgeving over verduurzaming van de scheepvaart (Fuel EU Maritime). Deze wetgeving is nodig om de klimaatdoelen vastgelegd in Fit-for-55 (55% minder CO2-uitstoot in 2030) te behalen.

Een belangrijke ontwikkeling gezien grofweg 14% van alle CO2-uitstoot in de Europese transportsector voor rekening is van de scheepvaart. Deze sector draait nog steeds bijna volledig op fossiele brandstoffen. Dit moet anders vindt Europarlementariër Vera Tax. “90% van al onze spullen komen Europa binnen via onze havens door middel van die gigantische schepen met ontelbaar veel containers. Het vergroenen van deze schepen zal dan ook cruciaal blijken om de klimaatambities waar te maken. Een mooie uitdaging op weg naar een groene toekomst,” aldus Vera Tax.

Naast de uitstoot van CO2 is de scheepvaart ook verantwoordelijk voor de uitstoot van luchtverontreiniging. Met enorme gevolgen voor de gezondheid van mens en natuur, voornamelijk in havensteden als Rotterdam en in de kustgebieden. Jaarlijks zijn er in Nederland tot twaalfduizend sterfgevallen en zestienduizend opnames op de spoedeisende hulp ten gevolge van luchtvervuiling.

We moeten er op toezien dat schepen ook daadwerkelijk aan de nieuwe voorschriften en Europese bepalingen voldoen. Wie dat niet wil, zal daarvoor gaan betalen. Die inkomsten kunnen op hun beurt gebruikt worden om verder te investeren in de groene transitie en bijvoorbeeld opleidingen en omscholingstrajecten in de sector.

Tegelijkertijd is het ook de sector die van groot belang is voor Nederland en de Nederlandse economie. Goederenvervoer in containers over het water is nu al vele male duurzamer dan via het vliegtuig of de weg.

Vera Tax: “We moeten een zorgvuldige transitie maken zonder dat dit ten koste gaat van de Europese concurrentiepositie in deze mondiale sector. Ik ben erg hoopvol. De sector erkent dat er een omschakeling moet plaatsvinden en investeren al volop in het koolstofvrij maken van hun huidige brandstofmix. Kijk bijvoorbeeld naar de haven van Rotterdam die investeert in waterstof, en bedrijven stimuleert om over te stappen op klimaatvriendelijke brandstof.”

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..