Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Duurzame Scheepvaart MGZN | 2021 5 Wat drijft daar nu weer?

Wat drijft daar nu weer?

De wierkorf-pilot in de Eemshaven.

Er wordt wat geëxperimenteerd en onderzocht in onze havens en wateren om onderwaterfauna een handje te helpen om te overleven. Dat is belangrijk voor het milieu, de waterkwaliteit en voor ons.

Zo kwam er de drijvende grasmat in Rotterdam, vlakbij de Van Brienenoordbrug, om de onderwaternatuur te beschermen en biodiversiteit te creëren. Rijkswaterstaat wil zo onderzoeken of de waterkwaliteit een extra impuls krijgt doordat bijvoorbeeld beestjes er een plekje vinden. Rijkswaterstaat doet sinds jaar en dag op grote schaal onderzoek naar onze waterkwaliteit en oevers. In Groningen draait een wierkorf-pilot in de Eemshaven om te kijken of zeewier zo extra kans maakt om lekker te groeien. Er zijn plannen voor grootschalige zeewierteelt op de Noordzee, die 14.000 vierkante meter beslaat voor duurzame voedselproductie. Met de test in de Eemshaven wordt gekeken of natte zeewierkweek op het Wad of rondom windparken op zee mogelijk is. Het testen gebeurt door North Seaweed en CIV Offshore & Shipping, dat onder meer netten voor offshore maakt.

Groeven 
In Antwerpen wordt onderzocht door biologen hoe het staat met de aanwezigheid van garnalen, wormen en slakken in de dokken. Voorbije jaren heeft Antwerpen al projecten uitgevoerd om de habitat van ongewervelde diertjes te verbeteren. Zo kregen de muren in het Doeldok al reliëf structuren, waardoor de waterbeestjes zich kunnen hechten in deze uitgefreesde groeven. Met gladde betonwanden in de haven kunnen deze kleintjes niet veel. Met het onderzoek wordt ook gekeken hoe gezond het water is.
 
Zeegrasvelden
Ook op zee staan we uiteraard niet stil. Daar verdwijnen wereldwijd langs kusten zeegrasvelden in het water door slechte waterkwaliteit, plantenziektes en klimaatveranderingen. Terwijl dat gras langs de ondiepe kustlijn heel belangrijk is voor flora en fauna en bovendien heel veel CO2 opvangt. Daarnaast zorgen velden met zeegrassen ervoor dat de kracht van golven tot wel 75 procent afneemt, waardoor de kust minder afkalft. De bekende golfbrekers en dijken verstoren vaak de natuurlijk aanvoer van zand.
Met ‘het innovatieproject PLANT ME, waarin onder meer DEME en de Jan de Nul-group samenwerken, zijn onderzoekers en bedrijven bezig om dit kostbare enorme kustecosysteem te helpen herstellen door een nieuwe planttechniek voor zeegrassen te ontwikkelen. Extra voordeel: dat kan redelijk goedkoop en het is biologisch afbreekbaar. 

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..