Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Duurzame Scheepvaart MGZN | 2020 5 Mariflex ontwikkelt verder

Mariflex ontwikkelt verder

De nieuwe mobiele units zijn relatief makkelijk te verplaatsen.

MariFlex is klaar voor de volgende fase in het realiseren van een milieuvriendelijke mobiele ontgassingsinstallatie. De machine kan tegen een marktconforme vergoeding de damp van de restlading uit tankschepen in de binnenvaart weer condenseren voor hergebruik.

Dat stelt Walter van der Pluijm, cco van maritiem dienstverlener MariFlex. Binnenvaarttankers die hun lading hebben gelost, vaak gecompliceerde koolwaterstoffen, moeten regelmatig ontgassen. Er blijft restlading achter in dampvorm, die de volgende lading kan beïnvloeden. Ook zijn deze dampen licht ontvlambaar en vaak giftig. Varend ontgassen is inmiddels zo goed als verboden. De markt roept om oplossingen.  Verwerken aan wal middels, al dan niet mobiele, ontgasinstallaties, is een oplossing maar ligt gevoelig. De overheid wil de al aanwezige nog niet vergunde ontgassinginstallaties eerst aan een testregime onderwerpen. Mede daardoor is doorontwikkeling van bestaande technieken vertraagd. Een landelijke task force, in 2018 gevormd, heeft dit jaar nu wel een aantal proefnemingen laten uitvoeren door een vijftal bedrijven.

PROEVEN
Inmiddels is bij veel scheepvaartbedrijven bekend dat ontgassen naar de wal kan plaatsvinden tijdens deze proefnemingen. MariFlex heeft hierbij mede aangetoond dat dit op een milieuvriendelijke en circulaire manier kan.
,,Deze oplossing is letterlijk een verademing ten opzicht van het varend ontgassen’’, aldus Van der Pluijm. ,,De vrijkomende dampen zijn immers slecht voor bemanning, omwonenden en het milieu.’’ Hij ziet dan ook graag dat de overheid sneller duidelijkheid geeft over de ontgasinstallaties aan wal en regelgeving wat dat betreft. ,,Wij bieden namelijk een oplossing aan in dit vraagstuk en collega’s van ons doen dat ook. Schippers kunnen dus wel degelijk prima aan de wal ontgassen.’’

‘Deze oplossing is letterlijk een verademing’

NITROGEN VAPOUR RECOVERY UNIT
Mariflex ontwikkelde een Nitrogen Vapour Recovery Unit verder door, die de gassen uit de ladingtank opzuigt en cryogeen afkoelt. Door de kou koelen de gasdampen, waarna deze vloeibaar worden en vervolgens in een aparte container worden opgeslagen. Van der Pluijm: ,,Dit zorgt ervoor dat de schadelijke uitstoot tot bijna nul wordt gereduceerd. We hebben op een tijdelijke vergunning meerdere schepen ontgast. De installatie heeft de uitstoot daarbij teruggebracht van 200.000 milligram per kubieke meter naar 2 milligram per kubieke meter. Ook kunnen we ontgassen op het water, waar de wettelijke limiet om naar de open lucht te ontgassen veel hoger is, namelijk 10 volume procent LEL (lower explosion limit).’’

ONTGASSINGLOCATIE
Mariflex wil nu zijn locatie aan de Zevenmanshaven in Vlaardingen vergund krijgen als ontgassinglocatie. ,,Dit is wel afhankelijk van de vraag naar dergelijke installaties vanuit de binnenvaart. Als meer verladers, eigenaren weten dat ze bij MariFlex kunnen ontgassen, stijgt de vraag en is het rendabel om meer capaciteit te bouwen. Bovendien worden dankzij de doorontwikkeling de nieuwe mobiele units kleiner, modulair en energieneutraal. We kunnen ze dus relatief makkelijk verplaatsen naar de plek waar schepen willen ontgassen’’, aldus Van der Pluijm. Niet alleen is er nog geen sluitend handhavingsbeleid, er zijn ook strenge voorschriften qua uitstoot voor ontgasinstallaties en het verkrijgen van een vergunning is gecompliceerd. ,,We hebben best wel moeite moeten doen om de tijdelijke vergunning nieuw leven in te blazen. Als deze zaken beter zouden zijn geregeld, is de milieuverontreiniging door varende ontgassende tankers ook stukken minder. Hopelijk brengt de overheid hier snel helderheid.’’

MINISTER
Optimisme is er bij Mariflex zeker. Dankzij de inspanningen van regionale overheidsdiensten, de ontgassers en de programmamanager van de task force zijn de proefnemingen en verdere dialoog in 2020 op gang gekomen. De vereiste meet-analysegegevens worden daarbij bekostigd door de overheid. Walter van der Pluijm: ,, Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen was aanwezig bij een proefneming in Rotterdam en is zeer betrokken. Gedurende de proefnemingen worden de dampen niet als afval bestempeld, maar als restlading. Dat geeft de overheid ruimte en tijd om de zaken landelijk te regelen.’’

www.mariflex.net

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..