Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Duurzame Scheepvaart MGZN | 2021 5 Vessel Train tussenstap naar volledig autonoom varen

Vessel Train tussenstap naar volledig autonoom varen

Tijdens een test op het Haringvliet volgt het volgschip keurig de route van het hoofdschip. BEELDEN NOVIMAR

Het zal nog jaren duren voor autonome schepen in konvooi de rivieren zullen bevaren. Maar dat er Vessel Trains komen, is niet ondenkbaar. Vier jaar onderzoek dient daarvoor als wegbereider.

Met de Europese studie Novimar naar de varende goederentrein is een berg aan kennis en aanbevelingen opgedaan voor autonoom varen. ,,Wat begon met onderzoek naar het treintje dat met minder bemanning kan gaan varen op rivieren, kanalen of op zee, is uitgegroeid naar een samenhangend, innovatief logistiek concept. Met ideeën voor aangepaste schepen, laad- en losplatforms en -voertuigen, waarvoor niet per definitie een terminal nodig is, maar die wel een optimale mix van ladingstromen mogelijk maken”, vertelt Robin Brink, adviseur research, development en innovatie van Netherlands Maritime Technology (NMT).
Daarnaast is inzichtelijk gemaakt wat allemaal moet worden geregeld aan (cyber)veiligheid, communicatie onderling, met andere schepen en met de wal, eisen aan bemanning, wet- en regelgeving en verzekeringen. Want ook daarvoor moeten nieuwe producten worden ontwikkeld; wie is wanneer en voor wat verantwoordelijk en aansprakelijk?

Tekort aan bemanning
,,Alle vragen waar we tegenaan zijn gelopen, hebben de belanghebbenden wakker geschud. We hopen dat de adviezen en de beelden van de testen leiden tot het inspelen op de ontwikkelingen die hoe dan ook doorgaan”, stelt NMT-innovatiemanager Marco Scholtens.
Hij wijst op het bemanningstekort dat steeds meer gaat wringen. ,,Maar het goederenvervoer moet doorgaan. Schepen op afstand bewaken en waar nodig bedienen, kan voor mensen aantrekkelijk zijn. En daarmee een nieuwe route om personeel te aan te trekken. Er zijn al zoveel bedrijven mee bezig die laten zien dat het kan.”

Terug naar de Vessel Train. ,,Denk aan een schip dat als gevolg van de bemanningssamenstelling normaal 16 uur mag varen. Dat zou ook elektrisch op sleeptouw kunnen worden genomen en daarmee 24 uur in bedrijf zijn. Dat vergroot de inzet van schepen”, vertelt Brink.
Maar wat betekent het als er niemand in de stuurhut staat? ,,Een tussenstap kan zijn dat het hoofdschip navigeert en dat iemand in de andere stuurhut de administratie doet en zo nodig het schip weer overneemt. Om tot zo’n oplossing te kunnen komen, hebben we alle taken die aan boord gebeuren geanalyseerd. Dat kan ook helpen bij verdere automatisering.”

Innovatiekracht
In het begin waren er alleen beelden, noem het fantasieën. ,,Daarna krijg je de innovatiekracht van alle partners en die hebben we samen kunnen brengen in een systeem voor efficiënte logistieke afhandeling en een nieuwe generatie vaar- en voertuigen. Dit project dwong ons te komen tot concrete oplossingen en inzichten die elders ook inzetbaar zullen zijn”, stelt Scholtens.

Handboek
Alle resultaten zijn samengevat in een handboek waaruit de maritieme wereld kan putten. Sinds begin oktober is dit gepubliceerd op novimar.eu

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..