Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 frontpage 5 Windpark-installatie met zo weinig mogelijk impact

Windpark-installatie met zo weinig mogelijk impact

Van Oord Ecowende Boreas.

Ecowende heeft Van Oord de opdracht heeft gegeven voor de bouw van het offshore windpark Hollandse Kust (west) kavel VI. Van Oord wordt verantwoordelijk voor het transport en de installatie van de funderingen, legt de verbindingskabels aan tussen de windturbines én verzorgt het transport en de installatie van de windturbines op zee.

Het doel tijdens de werkzaamheden wordt het minimaliseren van de impact op de natuur van het windpark. Van Oord zal het nieuwe schip Boreas, dat momenteel wordt gebouwd, inzetten voor het transport en de installatie van de fundaties en turbines. Om het geluid van de bouw van het windpark te minimaliseren, hanteert Van Oord een alternatieve installatiemethode voor de fundaties. Met behulp van een vibrohamer, die gebruik maakt van trillingen, worden de monopiles tot de gewenste diepte geheid. Kabellegger Nexus wordt ingezet voor de installatie van de verbindingskabels tussen de windturbines.

Er moet scour protection worden aangebracht om aantasting door erosie te voorkomen. Dit wordt gedaan door rondom de fundaties steen te storten. Van Oord heeft Ecowende geadviseerd over het gebruik van natuurverbeterende componenten om zo een gevarieerde habitat voor het zeeleven te stimuleren.

Hollandse Kust (west) kavel VI komt ongeveer 53 kilometer uit de kust bij IJmuiden. Het krijgt een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 760 MW. Ecowende verwacht dat het windpark in 2026 volledig operationeel is.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..