Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Duurzame Scheepvaart MGZN | 2020 5 Vrachtschip helemaal op waterstof

Vrachtschip helemaal op waterstof

Foto Future Proof Shipping.

De MS Maas is het eerste vrachtschip in de wereld dat geschikt wordt gemaakt voor 100 procent waterstofaandrijving. Een primeur voor Future Proof Shipping en zijn partners. De ombouw staat gepland voor het voorjaar van 2021. Het is het eerste van een vloot van tien emissieloze binnenvaart- en kustvaartschepen die FPS de komende vijf tot tien jaar wil bouwen.

,,De binnenvaart is de maritieme sector waar emissieloos varen momenteel het meest haalbaar is, door redelijk vaste routes, laag energieverbruik en de ruimte op de schepen. Wij geloven niet in tussenoplossingen zoals biobrandstoffen et cetera, maar vinden dat we meteen de stap moeten maken naar emissieloos varen”, aldus Marjon Castelijns, Manager Business Development van Future Proof Shipping in Rotterdam.
,,De verantwoordelijkheid om dit te realiseren, kan niet bij de binnenvaartschipper liggen. Verladers en logistieke partijen moeten het voortouw nemen om de eerste schepen te realiseren, zodat anderen kunnen volgen.” BCTN is partner in dit eerste project. De MS Maas vaart onder een langdurig contract en gaat 208 20ft containers vervoeren tussen de Rotterdamse Maasvlakte en de BCTN Terminal in het Belgische Meerhout. De waterstofopslag neemt vier containerplaatsen in beslag.
FPS wil een vloot bouwen met lange termijn chartercontracten. ,,Deze contracten kunnen tot stand komen door transparantie en samenwerking in de keten, van verladers of Logistics Service Providers, via bevrachters en terminals tot de scheepseigenaren en financiers. Een deel van deze schepen wordt omgebouwd, zoals de Maas, en er zullen wellicht ook nieuwbouw schepen bij zitten. Om dit te realiseren, werken we het liefst samen met de scheepseigenaren door de financiering van de ombouw en het chartercontract te regelen en technische en marktkennis in te brengen”, zegt Castelijns.

VERGUNNINGEN
,,Met de ombouw van de Maas starten we zodra de vergunningen op orde zijn en alle onderdelen beschikbaar. Met name de opslag van de waterstof in containers aan boord is een cruciaal onderdeel voor de vergunningen. Lloyds voert de HAZID-gevarenidentificatie en de tekeningenkeur uit. De ombouw zelf duurt ongeveer drie maanden.”
Bij de refit door de Holland Shipyards Group worden de hoofdmotor en boegschroefmotor vervangen door elektrovoortstuwingsmotoren. Daarnaast worden een 825 kW brandstofcel (type PEM-Proton Exchange Membrane)
en een 500 kWh Lithium ion batterijpakket geïnstalleerd. De brandstofcellen worden gevoed door waterstof, opgeslagen in 40ft tankcontainers (300 bar). Deze worden bij een terminal omgewisseld en gevuld op locatie bij de leverancier van de groene waterstof op terminals van BCTN of op een terminal in de buurt van de waterstofleverancier, bij Antwerpen.”

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..